Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

Poľovné psy

Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

  • Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti
    pre SBS

  • Odborná spôsobilosti pre zbrojný preukaz

  • Príručka poľovníka a lesníka

        Publikácie

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

Vitajte na stránkach EPOS!

Na tejto stránke Vám ponúkame hotové publikácie od beletrie a odbornej literatúry až po časopisy a tlačivá. Rovnako sa môžete oboznámiť s našimi tlačiarenskymi a kníhviazačskymi službami ideálnymi pre Váš vlastný projekt.

 

Zaujúmavosti v našej ponuke:

Z našej ponuky noviniek vyberáme:  

     Odpady 6/2016  VRECKOVE PREDPISY O STRELNYCH ZBRANIACH 2016    
   Odpady 5/2016  Notársky poriadok Zákon o súkromnej bezpečnosti Zákon o sťažnostiach Prozipožiarna bezpečnosť a ochrana 
Notársky poriadok Malý občiansky zákonník Vreckový obchodný zákonník Vreckový predpisy o cestnej premávke   Vreckový zákonník práce  DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
Exekučný poriadok
Podvojné účtovníctvo na rok 2016   Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2018
Trestný poriadok Trestný zákon Zákon o účtovníctve Daňový poriadok Stavebný zákon
Zákon o športe Obchodný zákonník Zákon o dani z príjmov  Zákon o verejnom obstarávaní  Novelizovaný zákon o DPH  Občiansky súdny poriadok
Zákon o priestupkoch Zákonním práce Zákon o cestnej premávke Karl May - Z Bagdadu do Istanbulu
Daňové právo na Slovensku
Autorský zákon