Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien
poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných
Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

Vitajte na stránkach EPOS!

Na tejto stránke Vám ponúkame hotové publikácie od beletrie a odbornej literatúry až po časopisy, tlačivá a kalendáre. Rovnako sa môžete oboznámiť s našimi tlačiarenskymi a kníhviazačskymi službami ideálnymi pre Váš vlastný projekt.

Ponúkame Vám nové kalendáre na rok 2017

 

Zaujímavé knihy v našej ponuke:

Z našej ponuky noviniek vyberáme:  

Korán s vysvetlivkami a výkladom     Vrecková ústava
  VRECKOVE PREDPISY O STRELNYCH ZBRANIACH 2016    
 Notársky poriadok Prozipožiarna bezpečnosť a ochrana Malý občiansky zákonník  Vreckový obchodný zákonník  Vreckový zákonník práce
Zákon o sťažnostiach Zákon o súkromnej bezpečnosti Notársky poriadok DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
Vreckový predpisy o cestnej premávke
    Podvojné účtovníctvo na rok 2016
Exekučný poriadok Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2018 Trestný zákon Trestný poriadok
Zákon o účtovníctve Daňový poriadok Stavebný zákon Zákon o dani z príjmov  Obchodný zákonník  Novelizovaný zákon o DPH
 Zákon o športe Občiansky súdny poriadok Zákonním práce Zákon o priestupkoch Zákon o cestnej premávke Zákon o verejnom obstarávaní
Karl May - Z Bagdadu do Istanbulu
Daňové právo na Slovensku