Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/10
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-92

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRÍSPEVOK K CHARAKTERIZÁCII VYBRANÝCH PÔD, K ODHADU BIOLOGICKEJ PRÍSTUPNOSTI ZINKU A K HODNOTENIU BIOUHLIA, Mária Nováková, Juraj Lesný, Vladimír Firšták 
 • RECYKLÁCIA INDIA Z VYBRANÝCH DRUHOV ODPADOV, Gréta Maruškinová, Tomáš Havlík, Ivana Kobialková 
 • BIOREMEDIÁCIE ZA ÚČASTI MIKROORGANIZMOV PRI ELIMINÁCII ŤAŽKÝCH KOVOV, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. 
 • SLOVÁCI V POROVNANÍ S OSTATNÝMI KRAJINAMI TRIEDIA MÁLO. AK SA TO NAUČIA, OD JANUÁRA UŠETRIA, Kolektív 
 • ENVIDOM ROZŠIRUJE PONÚKANÉ SLUŽBY O ZBER ELEKTROODPADU CEZ PRACOVNÉ DNI, Jana Nahálková 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE SA STÁVA SÚČASŤOU MODERNÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, PhDr. Angela Sviteková 
 • V MICHALOVCIACH DOSTAVALI KOMPOSTÁREŇ, V NOVÁKOCH CHCÚ ROZDÁVAŤ KOMPOSTÉRY, Kolektév 
 • SYSTÉM HELIOS GREEN POMÁHA ASEKOLU LIKVIDOVAŤ ODPADY, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • BUDEME EŠTE NA SLOVENSKU RECYKLOVAŤ ZMESOVÉ PLASTY?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • DOTÁCIU NA LIKVIDÁCIU ČIERNYCH SKLÁDOK V RÁMCI PROGRAMU „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“ DOSTANE TEMER POLOVICA ŽIADATEĽOV, Kolektív 
 • PODPORA VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. 
 • VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU V NÁVRHU NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020, Kolektív 
 • ROZVOJ ELEKTROMOBILITY – PRÍLEŽITOSŤ ZMENŠIŤ NEGATÍVNY DOPAD DOPRAVY NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA STRATÉGIU ROZVOJA ELEKTROMOBILITY V SR, Kolektív 
 • KAUZA CHEMICKEJ SKLÁDKY VO VRAKUNI – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • V BRATISLAVE ODŠTARTOVALA OLOMPIÁDA, V RIMAVSKEJ SOBOTE RECYKLUJÚ OBALY V TVORIVEJ DIELNI, Kolektív 
 • PRVÝ EURÓPSKY DEŇ RECYKLÁCIE BATÉRIÍ, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • ZAMORENIE ZÁHRADNÝCH PÔD PATOGÉNNYMI ČINITEĽMI, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Ing. Katarína Rovná, PhD. 
 • POČET ÚMRTÍ SPÔSOBENÝCH ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA SA DO ROKU 2050 ZVÝŠI Z 3,3 NA 6,6 MILIÓNA, Kolektív 
 • PG PRISPEJE K ZASTAVENIU GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA ZEME ZNÍŽENÍM EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV O 30 %, Kolektív 
 • SVETOVÝ TÝŽDEŇ ZELENÝCH BUDOV Kolektív 
 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ORIGINÁLNEHO NÁUČNÉHO AREÁLU NA DEVÍNSKEJ KOBYLE, Barbara Immerová 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.