Odporúčiť priateľovi

Zverolekárove zápisky

Humorné zážitky zo štúdia a najmä z veterinárnej praxe, doplnené vtipnými ilustráciami.
Zverolek__rove_z_506944f51cd3b.jpg