Odporúčiť priateľovi

Od kontroly cez ISO 9000 k TQM

Vysvetlenie toho, čo je potrebné urobiť, aby sme uviedli manažérstvo kvality do praxe.
Od kontroly cez ISO 9000 k TQM