Odporúčiť priateľovi

Zákon o ochrane osobných údajov

Nový zákon o ochrane osobných údajov s aktualizovanou dôvodovou správou.
Zákon o ochrane osobných údajov