Odporúčiť priateľovi

Zákon o účtovníctve

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení.
Zákon o účtovníctve