Odporúčiť priateľovi

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov