Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov.
Predajná cena21,87 €
Predajná cena bez DPH19,88 €
Zľava
Suma DPH1,99 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov

Práca je rozčlenená do troch osobitných kapitol a samostatného záveru.
V prvej časti sa autor venuje všeobecným otázkam vzniku záväzkov, základom a triedeniu obchodnoprávnych vzťahov, právnym dôvodom vzniku obchodnoprávnych vzťahov, obchodnoprávnej zmluve (kontraktačný proces a teoretickú systematiku delenia zmlúv nevynímajúc),  zodpovednostným záväzkom (omeškanie, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie nevynímajúc), ako i veľmi podstatnej problematike zmien v subjekte (predovšetkým univerzálnej cesii, privatívnej a kumulatívnej intercesii a asignácii) a obsahu záväzkov.
Druhá časť práce je venovaná zabezpečeniu obchodnozáväzkových vzťahov. Všeobecná úvodná rozprava a definovanie "ostatných spôsobov zabezpečenia" tento výklad začínajú, pričom autor sa pokúša postupne, relatívne podrobným analytickým spôsobom a opäť formou komparatívnej výkladovej metódy venovať svoju pozornosť zmluvnej pokute, ručeniu, bankovej záruke a uznaniu záväzku.
Tretia časť práce je venovaná zániku obchodnozáväzkových vzťahov. Výklad tejto problematiky začal autor primárne zánikom obchodnoprávnych záväzkov splnením (predovšetkým z pohľadu spôsobu, miesta a času plnenia), nasledujú ďalšie všeobecné spôsoby zániku obchodnoprávnych záväzkov (predovšetkým s ohľadom na civilnoprávnu normatívnu úpravu), samostatne je analyzovaný právny inštitút odstúpenia od zmluvy, čo možno povedať aj o právnych inštitútoch dodatočnej nemožnosti plnenia, odstupného, zmarenia účelu zmluvy a započítania.
Resumé je zavŕšením celej práce, jej samostatným záverom, v ktorom sa autor snaží dať konečnú bodku za celou prácou s pohľadom de lege ferenda (komunitárny rozmer, aktuálny po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, nevynímajúc). Celá práca je systematicky popretkávaná aktuálnou judikatúrou, čo jej pridáva na aktuálnosti a koherentnosti.

Autor: JUDr. Daniel Jakubkovič, PhD.
Počet strán: 496
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2005
Formát/ISBN: A5/80-8057-647-5

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.