Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

Slovenské vtáky

 

Publikácia

FOTOMONOGRAFIE
PRÍRODY

Kúpiť teraz!

Prvé slovenské
vydania `Mayoviek`

MAYOVKY

 

 

 Horár Sever
 Poľovnícke príbehy z Liptova

Publikácie

Učebnice pre autoškoly

a žiadateľov o zbrojný preukaz

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Plemená pracovných psov

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov.
Predajná cena21,87 €
Predajná cena bez DPH19,88 €
Zľava
Suma DPH1,99 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrov

Práca je rozčlenená do troch osobitných kapitol a samostatného záveru.
V prvej časti sa autor venuje všeobecným otázkam vzniku záväzkov, základom a triedeniu obchodnoprávnych vzťahov, právnym dôvodom vzniku obchodnoprávnych vzťahov, obchodnoprávnej zmluve (kontraktačný proces a teoretickú systematiku delenia zmlúv nevynímajúc),  zodpovednostným záväzkom (omeškanie, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie nevynímajúc), ako i veľmi podstatnej problematike zmien v subjekte (predovšetkým univerzálnej cesii, privatívnej a kumulatívnej intercesii a asignácii) a obsahu záväzkov.
Druhá časť práce je venovaná zabezpečeniu obchodnozáväzkových vzťahov. Všeobecná úvodná rozprava a definovanie "ostatných spôsobov zabezpečenia" tento výklad začínajú, pričom autor sa pokúša postupne, relatívne podrobným analytickým spôsobom a opäť formou komparatívnej výkladovej metódy venovať svoju pozornosť zmluvnej pokute, ručeniu, bankovej záruke a uznaniu záväzku.
Tretia časť práce je venovaná zániku obchodnozáväzkových vzťahov. Výklad tejto problematiky začal autor primárne zánikom obchodnoprávnych záväzkov splnením (predovšetkým z pohľadu spôsobu, miesta a času plnenia), nasledujú ďalšie všeobecné spôsoby zániku obchodnoprávnych záväzkov (predovšetkým s ohľadom na civilnoprávnu normatívnu úpravu), samostatne je analyzovaný právny inštitút odstúpenia od zmluvy, čo možno povedať aj o právnych inštitútoch dodatočnej nemožnosti plnenia, odstupného, zmarenia účelu zmluvy a započítania.
Resumé je zavŕšením celej práce, jej samostatným záverom, v ktorom sa autor snaží dať konečnú bodku za celou prácou s pohľadom de lege ferenda (komunitárny rozmer, aktuálny po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, nevynímajúc). Celá práca je systematicky popretkávaná aktuálnou judikatúrou, čo jej pridáva na aktuálnosti a koherentnosti.

Autor: JUDr. Daniel Jakubkovič, PhD.
Počet strán: 496
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2005
Formát/ISBN: A5/80-8057-647-5

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.