Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Slovenské masmediálne právo

Najkomplexnejšie spracovanie právnej problematiky masmediálnych prostriedkov.
Predajná cena19,85 €
Predajná cena bez DPH18,05 €
Zľava
Suma DPH1,80 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Publikácia Slovenské masmediálne právo predstavuje najkomplexnejšie spracovanie právnej problematiky masmediálnych prostriedkov. Nielen periodická tlač, rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, ale aj neperiodické publikácie, film, zvukové záznamy (CD) a zvukovoobrazové záznamy (DVD) sú spracované v úplnosti právnych vzťahov. Naviac, v osobitnej časti publikácie sú rozobraté niektoré právne aspekty, ktoré súvisia s masmediálnymi prostriedkami, akými sú napríklad retransmisia rozhlasového vysielania a retransmisia televízneho vysielania, reklama v masmédiách, povinné výtlačky či „rozhlasové poplatky“ a „televízne poplatky“.
Publikáciu Slovenské masmediálne právo privítajú najmä študenti žurnalistiky, resp. masmediálnej komunikácie a práva, no toto dielo sa uplatní aj vo vydavateľstvách, u rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov, u vydavateľov (požičiavateľov a prenajímateľov) rozmnoženín zvukových záznamov (CD) a rozmnoženín zvukovoobrazových záznamov (DVD), ako aj v štátnej správe – najmä v živnostenských úradoch. Touto publikáciou dostáva široká právnická verejnosť k dispozícii dielo, ktoré je základom náležitej interpretácie a aplikácie právnych noriem tak z odvetvia administratívneho (správneho) práva, ako aj z odvetvia súkromného práva a v jeho rámci osobitne z oblasti majetkových práv, ktoré súvisia s autorským právom a s právom výkonných umelcov.

Autor: JUDr. Peter Muríň, CSc.
Počet strán: 560
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2010
Formát/ISBN: A5/978-80-8057-823-7

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.