Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Teoreticko-metodické otázky kriminalistiky

Kriminalistika ako veda o metódach zisťovania, vyšetrovania, dokazovania.
Predajná cena11,98 €
Predajná cena bez DPH10,89 €
Zľava
Suma DPH1,09 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Publikácia je zameraná na kriminalistiku ako vedu o metódach zisťovania, vyšetrovania, dokazovania a predchádzania trestnej a inej protiprávnej činnosti.

Monografia je členená na niekoľko logicky na seba nadväzujúcich častí, zvýraznených mottom - tvoriacim základ pre formulovanie čiastkových otázok a problémov, ktoré sa za súčasného využitia metódy historickej, metód formálneho logického myslenia, popisu a komparácie snaží nielen predostrieť ale aj súbežne riešiť. Je spracovaná na základe poznatkov získaných štúdiom množstva odborných prameňov, najmä však vlastných pedagogických skúseností autorky tak, aby predovšetkým z hľadiska výučby priniesla aj iné pohľady na riešenie základných teoreticko-metodologických otázok kriminalistiky v úzkom prepojení na koncepciu výučby trestného práva ako celku.
Práca je ukončená slovníčkom základných pojmov a inštitútov, o ktoré sa monografia opiera, ako aj súborom otázok, ktoré sú koncipované k parciánym otázkam a problémom riešeným v jednotlivých častiach práce tak, aby z didaktických aspektov oslovili vedecko-pedagogických pracovníkov a zároveň sa stali užitočnými aj pre študenta samého.

Autor: JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
Počet strán: 192
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2002
Formát/ISBN: A5/80-8057-466-9

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.