Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/03
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • KONCEPCE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚROVNI REGIONŮ A OBCÍ, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • AKO BUDÚ KOMPOSTOVAŤ V KOŠECI A ČO JE NOVÉ NA MORAVE?, Ing. Danka Palkechová
 • PROBLÉMY SEPAROVANÉHO ZBERU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • TUHÉ ODPADY ZO SPAĽOVANIA UHLIA V TEPELNÝCH ELEKTRÁRŇACH A MOŽNOSTI ICH ZHODNOCOVANIA, Beáta Stehlíková, Mária Praščáková
 • PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA SBĚR A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ MAJÍ ŠANCI NA DOTACI., Šimon Slavík
 • V PODZIMNÍ SBĚROVÉ KAMPANI PROJEKTU RECYKLOHRANÍ ŠKOLY VYBRALY TÉMĚŘ 440 TUN ELEKTROODPADU, Šimon Slavík
 • PROBLÉM NEPOVOLENÉHO ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív
 • SKONČENIE VÝSTAVBY REGIONÁLNEHO CENTRA ZHODNOCOVANIA BIOODPADOV V SNINE, Kolektív
 • MIKROBIÁLNE ENZÝMY PRI BIOREMEDIÁCII KONTAMINANTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - 1. ČASŤ: MIKROBIÁLNE OXIDOREDUKTÁZY, Katarína Dercová, Hana Dudášová
 • PROJEKT „OBČIANSKY MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Mgr. Rudolf Pado
 • VÝHRADY PROTI SKLADU RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 

 • NOVÝ PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Štefan Kuča
 • NOVÁ PUBLIKÁCIA NÁŠHO VYDAVATEĽSTVA: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2011 – 2015, Kolektív
 • ANALÝZA ZRANITEĽNOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Z POHĽADU PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ, Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Andrea Sütöová, PhD.
 • MOŽNOSTI MUNICIPALÍT PRI ZABEZPEČOVANÍ NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM, Ing. Juraj Špes
 • LIST PREDSEDNÍČKY ÚSTAVNÉHO SÚDU KU KAUZE „PEZINSKÁ SKLÁDKA“, JUDr. Iveta Macejková
 • POSLANCI ZABRÁNILI IMPLEMENTÁCII TRETIEHO ENERGETICKÉHO BALÍČKA EÚ DO SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY, Ing. Štefan Kuča
 • ZRUŠENIE POVOLENIA NA SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU SPAĽOVNE NA GRANIARI, Kolektív
 • POLEMIKA OHĽADNE ZARADENIA LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ DO SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISIAMI, Kolektív
 • Z AKTIVÍT REZORTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 

 • AKCIA „VYČISTIME SI SLOVENSKO 2012“, Kolektív
 • ENVIROPROJEKTY A ENVIROSÚŤAŽE PRE ŠKOLY, DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • DVA MILIÓNY EUR NA PROJEKTY Z PROGRAMU ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE, Henrieta Hrinková
 • K PROBLEMATIKE PRAŠNOSTI A KVALITY OVZDUŠIA, Kolektív
 • POŽIARE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Kolektív
 • ZÁŤAŽOVÉ TESTY SLOVENSKÝCH JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ, Kolektív
 • ZONÁCIA NÁRODNÝCH PARKOV, Kolektív
 • REVITALIZÁCIA A OBNOVA KRAJINY, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2012 – PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM, Ing. Ondřej Procházka, CSc.
 • SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SANKCIONOVALA PORUŠENIA PREDPISOV, Kolektív
 • NÁSTROJE PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI A TVORBE POTRAVINOVÉHO ODPADU, Kolektív
 • STRETNUTIA MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • KNIHA O BUKU - STROME BUDÚCNOSTI, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.