Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 46 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/10
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIEA ZNEŠKODŇOVANIE

 • PROBLÉMY SO SKLÁDKOVANÍM KOMUNÁLNEHO ODPADU V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ANALÝZA MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA ZKO V LOKALITE MESTA KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Takáčová Zita, Vindt Tomáš, Miškufová Andrea, Havlík Tomáš, Kvokačka Jozef
 • ZHODNOCOVANIE ODPADU AKO ALTERNATÍVNEHO ZDROJA ENERGIE, Kolektív
 • ROZHODNÚ O BIOPLYNKE OBČANIA GRANČ - PETROVIEC?, Angela Sviteková
 • VYUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ JAKO ORGANICKÉHO HNOJIVA, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • ZBER STARÉHO OBLEČENIA, Ing. Juraj Špes
 • JESENNÉ UPRATOVANIE STARÝCH SPOTREBIČOV V ŽILINE A BRATISLAVE, Richard Menczer
 • SNAHA OŽIVIŤ PROJEKT LIKVIDÁCIE PCB NA ZEMPLÍNE, Kolektív
 • NOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH - PRÍKLAD PRE OBCE S MENEJ AKO 2000 OBYVATEĽMI, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • REVERZNÁ LOGISTIKA AKO SÚČASŤ MANAŽÉRSTVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR, Ing. Henrieta Pavolová, PhD., doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., Ing. Barbara Hlavňová, Ing. Milena Sviteková
 • ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K „MALEJ“ NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • VÝROBCOVIA A DOVOZCOVIA K ZÁKONU O ODPADOCH, Mgr. Miroslav Jurkovič
 • NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH RIEŠI CHÝBAJÚCE ČASTI TRANSPOZÍCIE SMERNICE, NIE VŠAK ÚPLNE, Katarína Kretter
 • ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV JE POLITIKOU VÝROBKU, NIE LEN POLITIKOU ODPADU, Peter Valenta
 • HLINOVA NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH ROZŠIRUJÚCA OZNAMOVACIU POVINNOSŤ AJ NA SUSEDOV NEPREŠLA, Kolektív
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OVZDUŠÍ A NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME, Kolektív
 • PODOZRIVÉ DOTÁCIE DO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZA 50 MILIÓNOV EUR, Kolektív
 • KVANTIFIKÁCIA VPLYVOV ODPADOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Ing. Lenka Zvijáková, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

3. SPEKTRUM

 • VÝPOČET A INTERPRETÁCIA UKAZOVATEĽOV VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Marcela Malindžáková
 • HODNOTENIE ŤAŽKÝCH KOVOV V SEDIMENTOCH STANOVENÍM FAKTORA OBOHATENIA, Ing. Eva Singovská, doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
 • MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE ŽIADAJÚ, ABY VLÁDA NEPODPOROVALA ŤAŽBU UHLIA, Kolektív
 • ENVIROAKTIVITY PRE ŠKOLY, DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • PODPORA Z NADAČNÉHO FONDU ŽIVÁ ENERGIA PRE ĎALŠÍCH DESAŤ PROJEKTOV, Henrieta Hrinková
 • EEA UVEREJNILA DOKUMENT „KVALITA VZDUCHU V EURÓPE - SPRÁVA ZA ROK 2012“, Kolektív
 • KLIMATICKÉ ZMENY OHROZUJÚ ŽIVOTY VIAC AKO 100 MILIÓNOV ĽUDÍ, Kolektív
 • RECENZNÝ POSUDOK NA PUBLIKÁCIU AUTOROV: MICHAL STRIČÍK, PAVOL ANDREJOVSKÝ, MARTIN BOSÁK S NÁZVOM „UDRŽATEĽNOSŤ PRÍRODNÝCH ZDROJOV“, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.