Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 1/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/01
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • POROVNANIE MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE KOŠICE A V OBCI POPROČ, Takáčová Zita, Kvokačka Jozef, Vindt Tomáš, Havlík Tomáš, Kopernický Ján
 • KOMPOSTOVANIE - AKO ĎALEJ? – 2. ČASŤ: HYGIENICKÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • PROTIHLUKOVÉ PANELY – NOVÉ MOŽNOSTI PRE ODPAD Z PLASTOV, h.prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • SEPAROVANIE ODPADU V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU PHF EU V MICHALOVCIACH, Ing. Michal Stričík, PhD.
 • OD NOVÉHO ROKU SÚ OBCE POVINNÉ SEPAROVAŤ BIOODPAD, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • PROJEKTY BUDOVANIA KANALIZÁCIÍ A ČOV V SLOVENSKÝCH OBCIACH, Kolektív
 • REKULTIVÁCIA ODKALISKA V ŽIARI NAD HRONOM JE UKONČENÁ, Kolektív
 • AMONIAK V CHOVE ZVIERAT AKO EKOLOGICKÝ A ZOOHYGIENICKÝ FAKTOR – 2. ČASŤ: ZÁKLADNÉ OPATRENIA NA REDUKCIU EMISIÍ, Jaroslav Šotník
 • ŠTÚDIUM VYBRANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH PARAMETROV VYSOKOPECNÝCH A ZMESOVÝCH CEMENTOV, Lenka Palaščáková, Adriana Eštoková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RIEŠENIE PROBLÉMOV ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PODNIKOCH VYUŽITÍM EMAS, Do.c. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Gabriela Alexandrová
 • NÁVRH REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (OP ŽP) A SÚVISIACE ZMENY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Želmíra Ružičková
 • ZMENY V ÚPRAVE POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • NOVÝ ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PERSONÁLNE POSILNÍ INŠPEKCIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • BUDÚCNOSŤ RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív
 • ZNEUŽÍVANIE ZÁKONA O ODPADOCH NA NÚTENÉ VYSŤAHOVANIE RÓMSKYCH OSÁD, Kolektív
 • JEDNU ŽALOBU PROTI SR EURÓPSKA KOMISIA STIAHLA, ĎALŠIE HROZIA, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE INTERNETOVÉ KONZULTÁCIE VYHLÁSENÉ EURÓPSKOU KOMISIOU, Kolektív
 • BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA - NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA Z POHĽADU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ, Ing. Marek Šolc, PhD.

3. SPEKTRUM

 • ZÁMERY A VYJADRENIA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYHLÁSILO VÝZVU NA SANÁCIU ENVIROZÁŤAŽÍ, Ing. Želmíra Ružičková
 • ZDRUŽENIE TATRY UKONČILO PROJEKT „OBČIANSKY MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Mgr. Rudolf Pado
 • SLOVENSKO PREDALO CELÝ OBJEM EMISNÝCH POVOLENIEK EUA ZA ROK 2012, Kolektív
 • TÝDEN VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ODPADY, Ondřej Procházka
 • SLOVENSKO SA NEDOMOHLO ZVÝŠENIA PRÍSPEVKU OD EÚ NA ODSTAVENIE JASLOVSKÝCH BOHUNÍC, Kolektív
 • TRETÍ ROČNÍK PROGRAMU POHODA ZA MESTOM, Henrieta Hrinková

 

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.