Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 4/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/04
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • ENERGETICKÝ POTENCIÁL KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VIDIECKYCH AGLOMERÁCIÁCH, Ing. Peter Kaufman, PhD., Ing. Anna Báreková, PhD.
 • ANALÝZA STAVU TRIEDENÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH SR, Ing. Roman Vandák
 • SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU - REALITA V MNOHÝCH MESTÁCH A OBCIACH NA SLOVENSKU, Michal Stričík, Erika Liptáková
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív
 • ZVEREJŇOVANIE DLŽNÍKOV SA OSVEDČILO, Angela Sviteková
 • V TURČIANSKYCH TEPLICIACH BUDE NAPOJENIE NA DOSTUPNÚ VEREJNÚ KANALIZÁCIU POVINNÉ, Kolektív
 • PROJEKT BIOMETÁNOVEJ STANICE PRI LUČENCI, Kolektív
 • PODĽA „ZELENEJ KNIHY“ EURÓPSKEJ KOMISIE SÚ OCEÁNY NAJVÄČŠOU SKLÁDKOU PLASTOVÉHO ODPADU, Kolektív

2. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • STANOVISKO PREDSEDNÍČKY US SR K ROZHODNUTIU ESD VO VECI PEZINSKEJ SKLÁDKY, JUDr. Ivetta Macejková
 • CERTIFIKACE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ NA SCESTÍ, JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
 • ZÁKLADNÉ POKYNY PRE VEDENIE EVIDENCIE O NAKLADANÍ S ODPADMI, Ing. Juraj Špes
 • UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ, Kolektív
 • V EÚ NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKAZ UVÁDZAŤ NA TRH KOZMETIKU TESTOVANÚ NA ZVIERATÁCH, Kolektív
 • ZÁVERY A VÝSLEDKY 18. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 8. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU V DOHE, Kolektív
 • NOVELA VYHLÁŠKY Č. 126/2004 Z.Z. O AUTORIZÁCII, O VYDÁVANÍ ODBORN¯CH POSUDKOV VO VECIACH ODPADOV..., Kolektív
 • Z KONTROLNEJ ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE AKO OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA ENERGIE (OZE), prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • PREDAJ EMISIÍ ŠPANIELOM, Kolektív

3. SPEKTRUM

 

 • DRUHÝ ROČNÍK KREATÍVNEJ SÚŤAŽE „RECYKLÁTOR“, Kolektív
 • HODINA ZEME, Kolektív
 • AKCIE KU „DŇOM VODY“, Kolektív
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SLOVENSKOM HYDROMETEOROLOGICKOM ÚSTAVE, Kolektív
 • PROJEKT REVITALIZÁCIE TRAVERTÍNOVEJ KOPY ŠÍKLÓŠ PRI LEVICIACH, Kolektív
 • KAUZA „JAHODNÁ“ – DEMONŠTRÁCIA PROTI PRIPRAVOVANEJ ŤAŽBE URÁNU, Kolektív
 • KAUZA „VODNÉ DIELO SLATINKA“, Kolektív
 • HODNOTENIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ V RÁMCI VLÁDNEHO PROGRAMU REVITALIZÁCIE KRAJINY, Kolektív
 • SLOVENSKO SA VYHLO POKUTE ZA CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE LEVOČSKÉ VRCHY, Kolektív
 • PROJEKT KOMBINOVANEJ DOPRAVY ZABEZPEČÍ ZNÍŽENIE EMISIÍ NA SLOVENSKU Ing. Jaroslav Čermák
 • AKCIA: POMOC ROPUCHÁM PRI JARN¯CH MIGRÁCIÁCH, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.