Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 1/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/1
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-71

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY? – 4. ČASŤ: RIADENÝ ROZKLAD BIOLOGICKY DEGRADOVATEĽNÝCH ODPADOV, Ing. Marek Hrabčák
 • ZNIŽOVANIE HLUKU A RECYKLOVANÉ ODPADY,     h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV SÚ NIELEN EKOLOGICKÉ, ALE AJ EFEKTÍVNE A EKONOMICKÉ,     Kolektív
 • ĎAKUJEME ZA 10 ROKOV SPOLUPRÁCE A PODPORY     Mgr. Jana Gemeranová
 • ZDRAŽOVANIE SKLÁDKOVANIA ODPADOV,     Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ,     Kolektív
 • AJ MALÉ OBCE SA STATOČNE PASUJÚ S PROBLÉMAMI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,    Angela Sviteková
 • NOVÉ ZÁMKY SI BUDÚ VYRÁBAŤ BRIKETY NA VYKUROVANIE SVOJICH ZARIADENÍ,     Kolektív
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA,     Kolektív
 • VEĽKÉ RIPŇANY DOBUDUJÚ VEREJNÚ KANALIZÁCIU I ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD,     Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • AKO JE TO S POPLATKAMI ZA ODPAD, ZABEZPEČOVANÍM ZBEROVÝCH NÁDOB OBČANOM   A DOČISŤOVANÍM STOJÍSK,     Ing. Milan Lukáč
 • NORMY EÚ LIMITUJÚCE ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA SÚ PODDIMENZOVANÉ,     Kolektív
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018   (OPATRENIA A CIELE PROGRAMU)
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU,     Kolektív
 • EURÓPSKY PARLAMENT CHCE ZAKÁZAŤ NAJNEBEZPEČNEJŠIE PLASTOVÉ MATERIÁLY,     Kolektív
 • SÚHLAS NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM – PRÍKLAD OBCE LEGNAVA,     Ing. Juraj Špes
 • PO POVODNIACH SA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SÚSTREDÍ NA ODPADY,     Kolektív
 • DVADSIATA SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR,     Kolektív
 • SPOR O POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI DOMOVÝMI KOTOLŇAMI VYHRAL PREŠOV,     Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • LENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD A SADOV – JANUÁR 2014 (1. AŽ 5. TÝŽDEŇ/2014),      Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • VLÁDA SCHVÁLILA AKTUALIZOVANÚ NÁRODNÚ STRATÉGIU OCHRANY BIODIVERZITY DO ROKU 2020 Kolektív
 • ZELENÁ ENERGIA NA SLOVENSKU,     Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • INVESTÍCIE DO BIOPALIVOVÉHO ODVETVIA V SR KOMPLIKUJE POŽIADAVKA EK,     Kolektív
 • ENVIROAKCIE PRE DETI     Kolektív
 • MEMORANDUM KU KAUZE „JAHODNÁ“ – ŤAŽBA URÁNU,     Kolektív
 • EÚ ZVÝŠI PODPORU NA VYRADENIE JE V 1 V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH   O 110 MILIÓNOV EUR,     Kolektív
 • DRUHÝ ROČNÍK KAMPANE „MENEJ ODPADU“,    Kolektív
 • NEAPOLSKÁ CAMORRA PROFITUJE ZO SKLÁDKOVANIA A NEODBORNEJ LIKVIDÁCIE   NEBEZPEČNÉHO ODPADU,     Kolektív
 • KAUZA ŤAŽBA ZLATA V KREMNICI,     Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,     Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.