Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 12/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/12
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV POSUDZOVANÍM ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Petra Szaryszová, PhD., Ing. Lenka Štofová
 • ODPADÁRSKA „POLÍCIA“ V ZDRUŽENÍ SEPARO SPIŠSKÝ HRHOV, Angela Sviteková
 • VÝSLEDKY TRIEDENÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH V ROKU 2012, Ing. Roman Vandák
 • RECYKLÁCIA - SEKUNDÁRNE SUROVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU - KOMPOSTOVANIE, Ing. Janka Sudzinová, PhD., Doc. Ing. Peter Haščík, PhD., Ing. Marcela Rabatinová
 • BIOPLYN AKO ALTERNATÍVNE PALIVO, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • SLOVENSKO AKO LÍDER V RECYKLÁCII ZMIEŠANÝCH TEXTILNÝCH ODPADOV Z AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU, Mgr. Katarína Arvayová
 • ELEKTROLYT S POUŽITÝCH BATÉRIÍ POMÁHA PRI RECYKLÁCII STARÝCH VOZIDIEL, Ing. Štefan Kuča
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • PROJEKT „AJ KVAPKA OLEJA SA RÁTA“ NA 15 ČERPACÍCH STANICIACH, Kolektív
 • MODERNIZÁCIA DVOCH NAJVÄČŠÍCH ČOV NA SLOVENSKU, Adela Vráblová
 • STAVEBNÉ A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA V CHOVE ZVIERAT ZAMERANÉ NA ZNÍŽENIE VPLYVU NA PROSTREDIE, Jaroslav Šottník

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLI NOVELY ZÁKONOV O ODPADOCH A O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV, Kolektív
 • NÁVRH PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU - ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
 • PRE ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE PLATÍ PRINCÍP „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“, Katarína Dercová
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIJALA OPATRENIA NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ĽAHKÝCH PLASTOVÝCH TAŠIEK V EÚ, Kolektív
 • SÚ POLYETYLÉNOVÉ ODNOSNÉ TAŠKY EKOLOGICKOU HROZBOU?, h.prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • SÚČASNÝ STAV NAKLADANIA S VYRADENÝMI A NEPOUŽITÝMI LIEKMI, Jana Pirošková, Vladimír Roško
 • ZBEROVÝ PAPIER JE NAJČASTEJŠIE RECYKLOVANÝM MATERIÁLOM, Ing. Štefan Kuča
 • KONCENTRÁCIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V ATMOSFÉRE DOSIAHLA REKORDNÚ ÚROVEŇ Kolektív
 • PERSPEKTÍVY PREDAJA EMISNÝCH KVÓT, Kolektív
 • PRÍPRAVA GLOBÁLNEJ DOHODY O SPOLUPRÁCI PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY ZMENY KLÍMY VO VARŠAVE, Kolektív
 • ŽIAR NAD HRONOM VYPOVEDAL ZMLUVU O VÝSTAVBE CENTRA ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív
 • SPORNÚ MOBILNÚ BETONÁREŇ V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POVOLIL, Kolektív
 • SKONČILO VEREJNÉ PREROKOVANIE ROZŠÍRENIA SKLÁDKY V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI, Kolektív
 • MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI VO VODNOM HOSPODÁRSTVE MEDZI SLOVENSKOM A HOLANDSKOM, Kolektív
 • DUO SYSTÉM SPOJIL PLOCHÉ SLNEČNÉ KOLEKTORY A TEPELNÉ ČERPADLO, Ing. Štefan Kuča

3. SPEKTRUM

 • VZDELÁVANIE A KOMUNIKÁCIA ENVI-PAK BOLA PESTRÁ AJ V DRUHEJ POLOVICI ROKA, Mgr. Jana Gemeranová
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY Z OKRASNÝCH ZÁHRAD, ZO ZELENINOVÝCH ZÁHRAD, Z OVOCNÝCH SADOV A VINOHRADOV – DECEMBER 2013 (49. AŽ 1. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ REKLAMNÝ ŠOT O KOMPOSTOVANÍ PRE ŠTUDENTOV, Kolektív
 • NÁRODNÚ PODNIKATEĽSKÚ CENU ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZÍSKAL AJ VÝROBCA DOMÁCICH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • UZÁVIERKA SÚŤAŽE O EURÓPSKE HLAVNÉ ZELENÉ MESTO NA ROK 2016, Kolektív
 • AŽ TRETINU HYPOTÉKY NA ENERGETICKY PASÍVNY RODINNÝ DOM ECOCUBE VYKRYJE ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE, Kolektív
 • UKONČENIE PROJEKTU „SIEŤ PRE UDRŽATEĽNOSŤ“ A ŠTART KAMPANE „MENEJ ODPADOV“, Kolektív
 • KAUZA PRIEHRADA SLATINKA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.