Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/2
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-72

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • BIOTECHNOLOGICKÉ METÓDY PRI NAKLADANÍ S BIOODPADMI, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD., Ing. Eva Solejová, Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PO PRESŤAHOVANÍ RÓMOV MÁ BÝVALÁ OSADA LETANOVSKÝ MLYN CHARAKTER NELEGÁLNEJ SKLÁDKY ČI STAREJ ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE, Kolektív
 • HLOHOVČANIA NESTOJA O ROZŠIROVANIE SKLÁDKY VLČIE HORY, Kolektív
 • OBYVATEĽOV ZLATÝCH MORAVIEC POBÚRIL ZÁMER SPRACOVÁVAŤ V MESTE TALIANSKY ODPAD, Kolektív
 • V ŽIARI DOKONČUJÚ CENTRUM ZHODNOCOVANIA ODPADOV A V MICHALOVCIACH ZAČÍNAJÚ NOVÚ KOMPOSTÁREŇ, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ISOVER RECYKLUJE POLYSTYRÉN, Kolektív
 • JAVYS RIEŠILA VLANI 32 PRÍPADOV ZACHYTENIA RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ŠTYRI KROKY PRE EFEKTÍVNE ZAVEDENIE PRINCÍPU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, ENVI-PAK, a.s.
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018 (PRÍLOHY Č. 1 A 2)
 • ENVIRONMENTÁLNE NÁKLADY A ICH VÝZNAM V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ, Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • ZMOS MÁ ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRIPOMIENKOVÉ KONANIE K NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • EURÓPSKA STRATÉGIA NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY PLASTOVÉHO ODPADU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, Kolektív
 • BALÍKY KLIMATICKÝCH A ENERGETICKÝCH OPATRENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIPRAVILA NÁVRH PROGRAMU ČISTÉ OVZDUŠIE PRE EURÓPU (CLEAN AIR PROGRAMME FOR EUROPE), Kolektív
 • EKOMÝTO PRE EKOLOGICKÉ KAMIÓNY, Kolektív
 • INFORMÁCIA O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH 19. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 9. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (VARŠAVA, POĽSKO, 11. - 22. NOVEMBER 2013)

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV– FEBRUÁR 2014 (6. AŽ 9. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PRÍRODNÉ ZDROJE - ČASŤ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, Ing. Juraj Špes
 • NEFÉROVÁ HRA V KAUZE JAHODNÁ?, Kolektív
 • GLOBÁLNY OBCHOD SO ZELENÝMI TECHNOLÓGIAMI A SLUŽBAMI, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A AKCIE PRE ŠKOLY A MLÁDEŽ, Kolektív
 • POZVÁNKA NA 1. NÁRODNÍ KONFERENCI: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, Ing. Ondřej Procházka
 • NOVÝ WEB PRE OBČIANSKYCH AKTIVISTOV, Mgr. Rudolf Pado
 • DROGY V SLOVENSKÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH, Kolektív
 • REVÍZIA DOKUMENTOV NÁRODNÉHO SYSTÉMU CERTIFIKÁCIE LESOV, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NOVÝ EDUKAČNÝ CHODNÍK V HORSKOM PARKU, Kolektív
 • MOKRADE A POĽNOHOSPODÁRSTVO - PARTNERI PRE RAST, Kolektív
 • DROBNÉ SPEVAVCE NA SLOVENSKU SÚ OHROZENÉ, Kolektív
 • VODOHOSPODÁRI ČISTIA SLOVENSKÉ RIEKY A POTOKY, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.