Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 4/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/4
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-74

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • LANDFILL MINING – ŤAŽBA SKLÁDOK,  Ing. Marek Hrabčák
 • AMATÉRSKY „LANDFILL MINING“ V PODANÍ RÓMSKYCH SPOLUOBČANOV V HRABUŠICIACH,  Kolektív
 • PROBLÉMY SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI RAKUSY S PREVAŽNE RÓMSKYM OBYVATEĽSTVOM,  Angela Sviteková
 • JARNÉ UPRATOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ,  Kolektív
 • JAVYS ZABEZPEČILA RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL ULOŽENÝ V SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU   A PREPRAVILA VYHORENÉ PALIVO DO MEDZISKLADU,  Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PATRIL AJ V ROKU 2013 MEDZI NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ZHODNOCOVATEĽOV ODPADU Kolektív
 • SÚ OBČANIA POVINNÍ NAPOJIŤ SA NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU?,  Kolektív
 • CHRÁNIŤ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POMOCÍ PLASTŮ? NOVÝ DEPOT POLYSAFE OD DENIOSU,  Radek Zajíc

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • CIELE EURÓPSKEJ POLITIKY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO NAKLADANIA S ODPADOM,  Ing. Juraj Špes
 • EP SCHVÁLIL SMERNICU PRE JEDNOTNÉ NABÍJAČKY MOBILOV, EK PRIPRAVILA NARIADENIE  O EKOLOGICKEJ VÝROBE,  Kolektív
 • MINISTERSTVO AKCEPTOVALO VÄČŠINU PRIPOMIENOK TRETIEHO SEKTORA K NOVELE ZÁKONA   O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA),  Kolektív
 • NOVELA ZÁKONA O TEPELNEJ ENERGETIKE BY MALA SŤAŽIŤ ODPOJENIE OD SYSTÉMOV CENTRÁLNEHO   ZÁSOBOVANIA TEPLOM (CZT),  Kolektív
 • NATUR-PACK NA 21. ROČNÍKU KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2014 (1. ČASŤ),  Mgr. Alexandra Grgulová
 • ROZPORNÉ NÁZORY NA KLIMATICKÝ BALÍČEK EÚ,  Kolektív
 • STRATÉGIA ADAPTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY   (ANALÝZA, PROGNÓZY, CIELE),  Kolektív
 • INŠPEKTORI BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI ZISTILI VLANI PÄŤ PORUŠENÍ ZÁKONA,  Kolektív
 • ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRI ČERPANÍ EUROFONDOV,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – APRÍL 2014 (15. AŽ 18. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • FORDOM PREDSTAVIL NA CONECU NOVÚ KOLEKCIU PASÍVNYCH DOMOV,  Mgr. Katarína Arvayová
 • PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV JE JEDNOU Z CIEST ZNÍŽENIA ZÁVISLOSTI OD RUSKA,  Ing. Štefan Kuča
 • SVETOVÝ DEŇ VODY,  Kolektív
 • HODINA ZEME NA SLOVENSKU, m Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE ŠKOLY,  Kolektív
 • VÝVOJ V AKTUÁLNYCH ENVIROKAUZÁCH,  Kolektív
 • CEZ APLIKÁCIU CITYMONITOR PRIŠLO POPRADSKEJ SAMOSPRÁVE UŽ 70 PODNETOV,  Kolektív
 • DVADSIATY ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA   – TOP (JÚN 2014),  Kolektív
 • KREMNICKÝ DUB SA NA SÚŤAŽI EURÓPSKY STROM ROKA 2014 UMIESTNIL NA ŠTVRTOM MIESTE,  Kolektív
 • NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA PODPORÍ VYBRANÉ ENVIROPROJEKTY,  Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.