Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 6/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

 

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/6
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-76

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE BIOSURFAKTANTOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH ZEMÍ, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
 • MERANIE EMISIÍ Z ČINNOSTI HASIACICH VEŽÍ NA KOKSOVNI PODĽA VDI 2303, Ing. Tomáš Pavlík
 • SÚ EŠTE PET FĽAŠE EKOLOGICKY NEPRIJATEĽNÉ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROBLÉMY SO SKLÁDKAMI ODPADU, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH OBCÍ , Kolektív
 • GENERÁTORY DYMU ODHALIA NELEGÁLNYCH PRODUCENTOV ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • PATENT NA VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA V PRIEMYSLE, Kolektív
 • ŽOS-EKO PONÚKA 30 AŽ 50 EUR ZA AUTOVRAK, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KOMUNÁLNE ODPADY – TERMINUS TECHNICUS, Ing. Marek Hrabčák
 • NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII V ROKU 2013, Michal Stričík, Ladislav Pančík
 • NÁVRH ZÁKONA O ODPADOCH LIKVIDUJE DOMÁCI RECYKLAČNÝ PRIEMYSEL, Kolektív
 • TECHNICKÉ SLUŽBY ZDRUŽENÉ V ZOVP SR PRIPOMIENKOVALI NOVÝ ZÁKON, Ing. Blažej Litva
 • PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU RIZÍK Z OPUSTENÝCH A UZAVRETÝCH ÚLOŽÍSK  ŤAŽOBNÉHO ODPADU JE V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ, Kolektív
 • FORDOM OPÄŤ NA STUPNI VÍŤAZOV SÚŤAŽE DREVOSTAVBA ROKA, Mgr. Katarína Arvayová
 • ANALÝZY POTVRDZUJÚ, ŽE ROZVOJ JADROVEJ ENERGETIKY JE POTREBNÝ A NEVYHNUTNÝ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE JAHODNÁ, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVI-PAK NA VEĽTRHU AJ V ŠKOLÁCH, Mgr. Jana Gemeranová
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – JÚN 2014 (23. AŽ 27. TÝŽDEŃ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Michal Stričík, PhD.
 • ENVIROAKCIE A SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • V PRIEVIDZI VYVRCHOLIL 11. ROČNÍK „EKOROKU“, Kolektív
 • AKCIA ZA KRAJŠIE MESTO A EKO FESTIVAL V BANSKEJ BYSTRICI, Kolektív
 • BEZDOMOVCI BUDÚ UPRATOVAŤ BRATISLAVSKÉ ULICE, Kolektív
 • BRATISLAVU OCHLADIA ZELENÉ STRECHY I NOVÉ PARKY FINANCOVANÉ Z NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU, Kolektív
 • PROBLÉM S PREMNOŽENÝMI MEDVEĎMI ZOSTRUJE AJ SPÔSOB NAKLADANIA   S KOMUNÁLNYM ODPADOM, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NITRIANSKI ŠTUDENTI POMÁHAJÚ PRI ZÁCHRANE SOKOLOV ČERVENONOHÝCH, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.