Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 8/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo:

O 2014/8

Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-78

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MOŽNOSTI TRANSFORMÁCIE    OXIDU UHLIČITÉHO NA ORGANICKÉ PALIVÁ,  Ing. Jana Jokrllová, Ing. Gabriel Čík
 • EMISIE Z KREMÁCIE TELESNÝCH POZOSTATKOV A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Zita Takáčová, Zuzana Stolárová
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PETRŽALKE, Kolektív
 • PODROBNEJŠIE O ODPADOCH ZO STAROBYLEJ LEVOČE, PhDr. Angela Sviteková
 • PROTIMEDVEDIE KONTAJNERY, Kolektív
 • ZMOS SA ZAOBERAL AJ ČIERNYMI SKLÁDKAMI V RÓMSKYCH OSADÁCH, Kolektív
 • FUNGUJÚCA OBECNÁ FIRMA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV PRAKTICKY ELIMINOVALA  „RÓMSKY PROBLÉM“, Kolektív
 • RADIAČNÉ ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD; VPLYV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • V BYTČI ZAČALI A V SLOVENSKEJ LUPČI ODOVZDALI NOVÚ KANALIZÁCIU, V BRATISLAVE POŠKODZUJÚ KANALIZAČNÚ SIEŤ, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POMÔŽE NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH K VÄČŠIEMU ZHODNOTENIU ODPADOV?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATKY ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH, Michal Stričík
 • NOVELA ÚSTAVY ZAKAZUJÚCA EXPORT VODY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, POSLANECKÁ NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ V PARLAMENTE NEPREŠLA, Kolektív
 • ENVI-PAK SVOJÍM KNOW-HOW POSILŇUJE ČINNOSŤ EURÓPSKEJ ALIANCIE EXPRA, Kolektív
 • V ROKU 2030 SA MÁ V EÚ RECYKLOVAŤ 70 % KOMUNÁLNEHO ODPADU, Kolektív
 • NEFORMÁLNE STRETNUTIE RADY MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA EÚ, Kolektív
 • RASTLINNÝ ODPAD - FYTOTERAPIA - BIOLOGICKÁ OCHRANA KULTÚRNYCH RASTLÍN, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Miroslava Kačániová, PhD., RNDr. Ivan Štefanko
 • ÚČASŤ VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ O KONKRÉTNOM PROJEKTE, Ing. Juraj Špes

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – AUGUST 2014 (32. AŽ 35. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., Michal Stričík, PhD.
 • ZÁKON HODNOTY, VZÁCNOSTI A KLESAJÚCICH VÝNOSOV, Ing. Juraj Špes
 • K POVINNOSTI ODSTRÁNIŤ INVÁZNE RASTLINY NA NÁKLADY VLASTNÍKA POZEMKU, Rudolf Pado
 • ENVIROAKCIE NAJMÄ PRE MLÁDEŽ, Kolektív
 • PROJEKT „ZELENÁ PREDAJŇA“ ŠETRÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UČÍ SEPAROVAŤ Kolektív
 • KAUZA PEZINSKÁ SKLÁDKA EŠTE STÁLE NIE JE UKONČENÁ, Kolektív
 • ZELENÁ KOALÍCIA A GREENPEACE, Kolektív
 • SLOVENSKO INVESTUJE DO OBNOVY BIODIVERZITY VIAC AKO POL MILIARDY EUR, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.