Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo:

O 2014/10

Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-80

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝSKYT PRVKOV VZÁCNYCH ZEMÍN VO SVETELNÝCH ZDROJOCH A MOŽNOSTI ICH RECYKLÁCIE, Anna Kochmanová, Andrea Miškufová, Marek Palenčár
 • KRUHOVÁ EKONOMIKA (CIRCULAR ECONOMY), Ing. Anna Darnadyová
 • VÝBER ZO SPOLOČNÉHO POH OBCÍ OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA, Ing. Juraj Špes
 • AJ MALÉMU ELEKTROODPADU TREBA VENOVAŤ VEĽKÚ POZORNOSŤ, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • POROVNANIE VÝŠKY POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII Michal Stričík, Monika Čonková
 • ANTIVIBRAČNÉ A PROTIHLUKOVÉ CLONY VYROBENÉ Z TEXTILNÉHO ODPADU V KRAJNOM ZAUJALI ČÍŇANOV, Kolektív
 • ZELENÁ HLIADKA A MAGISTRÁT BRATISLAVY BOJUJÚ PROTI NELEGÁLNYM SKLÁDKAM, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RECYKLAČNÝ FOND SKONČÍ A ČO ĎALEJ?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE REAGUJE NA NEDOSTATKY, KTORÉ NÁM VYTÝKA EÚ OHĽADNE ZABEZPEČENIA PRÁV DOTKNUTEJ VEREJNOSTI, Kolektív
 • INFORMÁCIA O ZMENE INDIKATÍVNEHO ZOZNAMU VEĽKÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • NOVÝ ZÁKON A TRENDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI, Kolektív
 • EKOLOGICKÉ ASPEKTY V NOVELÁCH ZÁKONOV O MIESTNYCH DANIACH, O DANÍ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL A O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI, Kolektív
 • POKUTY ZA PORUŠENIE PREDPISOV Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OCHRANY OVZDUŠIA A OCHRANY PRÍRODY ZA I. POLROK, Kolektív
 • ZATIAĽ SME VYČERPALI LEN POLOVICU ZELENÝCH EUROFONDOV NA ROKY 2007 – 2013, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ PRE ŠKOLY V TRNAVE A MICHALOVCIACH, KTORÉ V EKOHRE ODOVZDALI NAJVIAC PET-FLIAŠ, Kolektív
 • DO TRETIEHO ROČNÍKA OLOMPIÁDY SA DOPOSIAĽ PRIHLÁSILO 17 850 DETÍ, Kolektív
 • ZELENÉ BUDOVY NEZAŤAŽUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ŠETRIA ZDROJE, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014, Kolektív
 • ENERGETICI A OCHRANÁRI SPOLOČNE PRI RIEŠENÍ PROBLÉMU ELEKTRICKÝCH VEDENÍ USMRCUJÚCICH VTÁKY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA „AKČNÝ PLÁN NA IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ VYCHÁDZAJÚCICH S AKTUALIZOVANEJ NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY BIODIVERZITY DO ROKU 2020“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.