Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 11/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

 

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo:

O 2014/11

Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-81

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • POHĽAD NA TRIEDENIE ODPADU ZO STRANY OBČANOV A SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU, Michal Stričík
 • PROJEKT ZHODNOCOVANIA POTRAVINOVÉHO ODPADU NA KRMIVO PRE ZVIERATÁ V EÚ, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • V KOŠICIACH PREMÁVAJÚ PRVÉ ELEKTROBUSY NA SLOVENSKU, Kolektív
 • PLATNÁ ODPADOVÁ LEGISLATÍVA MÁ VÁŽNE NEDOSTATKY, PhDr. Angela Sviteková
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PONÚKAJÚ ODŤAH AUTOVRAKOV ZDARMA I ODMENU, Ing. Štefan Kuča
 • RECYKLAČNÝ FOND V SEPTEMBRI PODPORIL TRI PROJEKTY SUMOU 93 000 EUR, Kolektív
 • KÝM V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA ŤAŽBU GUDRÓNOV ZAČALI, V STRÁŽSKOM MUSELI AKTIVITY NA LIKVIDÁCIU PCB V AREÁLI CHEMKA UKONČIŤ, Kolektív
 • EKOPROJEKTY FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VÝVOJ NÁKLADOV, PRÍJMOV A STRATY OBCÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU V SR A ČIASTOČNÉ POROVNANIE SO ZAHRANIČÍM, Kolektív
 • VÝZVA VLÁDE SR NA POMOC PRI RIEŠENÍ DOPLATENIA KRÁTENÝCH PRÍSPEVKOV OBCIAM A MESTÁM NA SEPAROVANÝ ZBER, Kolektív
 • PRELOMOVÉ ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PRIMÁTORI KRAJSKÝCH MIEST MAJÚ VÝHRADY K ZÁKONU O ODPADOCH, Kolektív
 • RATIFIKÁCIA DODATKU Z DAUHY KU KJÓTSKEMU PROTOKOLU, Kolektív
 • VPLYV ZMENY KLÍMY NA KVALITU ŽIVOTA, doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • ZÁVERY STRETNUTIA ENVIROMINISTROV – ZMÄKČENIE ZELENÝCH CIEĽOV EÚ A ZVYŠOVANIE POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE, Kolektív
 • SCHVÁLILI NOVÚ DOHODU O KLIMATICKÝCH A ENERGETICKÝCH CIEĽOCH NA OBDOBIE ROKOV 2020 – 2030, Kolektív
 • KLIMATICKÝ SUMMIT V NEW YORKU BOL ZAMERANÝ NAJMÄ NA PRÍPRAVU NOVEJ KLIMATICKEJ DOHODY, Kolektív
 • V ZÁUJME EURÓPSKYCH ENERGETICKÝCH GIGANTOV JE ZACHOVANIE ENERGETICKEJ GEOPOLITICKEJ ZRANITEĽNOSTI EURÓPY, Kolektív
 • OBOZNÁMENIE SA S MEDZINÁRODNOU SPOLOČNOSŤOU ISWA, Doc. Ing. O. Čermák, PhD.
 • INŠPEKTORI PRI KONTROLE INTEGROVANÝCH POVOLENÍ VYRUBILI V I. POLROKU POKUTY VO VÝŠKE 57 300 EUR, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • KONFERENCIA SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2014, Mgr. Jana Gemeranová
 • POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR: NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, Kolektív
 • O PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ JE ZÁJEM, Ondřej Procházka, Pavel Mohrmann
 • ŠTVRTÁ CELOSLOVENSKÁ MISS KOMPOST MÁ MIERY 100x100x50!, PhDr. Angela Sviteková
 • NOVÁ PUBLIKÁCIA: PROF. ING. EVA CHMIELEWSKÁ, CSC. „PRÍRODNÉ ZDROJE NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Kolektív
 • EKOKNIŽKA JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA PRE DETI, Kolektív
 • EKOSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE ŽIAKOV Kolektív
 • V INTERAKTÍVNOM ENERGOLANDE V MOCHOVCIACH SA NÁVŠTEVNÍCI VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ ZOZNÁMIA S PRÍBEHOM ENERGIE, Kolektív
 • EKOPREČINY, Kolektív
 • PODĽA SULÍKA SLOVENSKO ROPOVOD DO RAKÚSKA NEPOTREBUJE, Kolektív
 • CELOSVETOVÁ KONFERENCIA OSN O BIODIVERZITE, Kolektív
 • NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ OSLAVUJE PÄŤDESIATKU, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.