Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 12/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2014/12
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-82

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VRÁTI SA EŠTE EKOMOLITAN NA TRH?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • MNOŽSTVO VYTRIEDENÉHO ODPADU KLESLO NA SLOVENSKU V ROKU 2013 O 10 %, Mgr. Katarína Kliková
 • ZÚŽITKOVANIE VYSOKOPECNEJ GRANULOVANEJ TROSKY V CEMENTOVÝCH KOMPOZITOCH VYSTAVENÝCH PÔSOBENIU AGRESÍVNEHO PROSTREDIA, Martina Kovalčíková, Adriana Eštoková, Alena Luptáková, Gréta Mruzová
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • SPAĽOVANIE ODPADOV V ZÁHRADÁCH JE NELEGÁLNE A NEBEZPEČNÉ PRE ZDRAVIE, Kolektív
 • K ČISTEJŠIEMU RUŽÍNU PRISPEL AJ PILOTNÝ PROJEKT, PhDr. Angela Sviteková
 • ODPADNÉ VODY PRI VÝROBE MLIEKA A MLIEČNYCH PRODUKTOV, Ing. Jana Sudzinová, PhD., Ing. Vladimír Foltys, Ing. Eva Manová, PhD.
 • THERMO|SOLAR PREDÁVA KOLEKTORY, ALE AJ FOTOVOLTIKU A TEPELNÉ ČERPADLÁ, Ing. Štefan Kuča

 

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • UDRŽATEĽNÁ ENERGETIKA, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE A EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY V ENERGETICKEJ POLITIKE SR, Kolektív
 • ENVI-PAK VYCHOVÁVA BUDÚCICH SPOTREBITEĽOV, Mgr. Jana Gemeranová
 • VÝSKYT PRIEMYSELNÝCH LÁTOK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ICH NEGATÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÚ POPULÁCIU, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
 • RIZIKÁ KONTAMINÁCIE DREVÍN PRI APLIKOVANÍ POSYPOVÝCH SOLÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PREZIDENT PODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O EIA, VODNÁ NOVELA ÚSTAVY VYŠLA V ZBIERKE ZÁKONOV, Kolektív
 • DEKLARÁCIA O EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ, Kolektív
 • KLIMATICKÉ ZMENY – NAJVÄČŠIA VÝZVA DOBY, Kolektív
 • NÁVRH ÚČASTI DELEGÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 20. KONFERENCII ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 10. ZASADNUTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (LIMA, PERU, 1. – 12. DECEMBER 2014), Kolektív
 • FINANCOVANIE OCHRANY A ROZVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • EMISNÉ LABORATÓRIÁ SIŽP ZÍSKALI AKREDITÁCIU – POMÔŽU ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • SICÍLIA – KRÁSA VERSUS ODPADY, Mgr. M. Lukáčová Nováčková
 • REKLAMNÉ ŠOTY O KOMPOSTOVANÍ OČAMI ŠTUDENTOV, PhDr. Angela Sviteková
 • ENVIROAKCIE PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív
 • VYHLÁSILI SÚŤAŽ O LESOOCHRANÁRSKU ŠKOLU 2015, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2015 BUDE JIŽ V BŘEZNU!, Ing. Ondřej Procházka
 • NAJSTARŠÍ ENVIROFESTIVAL V SR – EKOTOPFILM 2014, Kolektív
 • CENA SR ZA KRAJINU PUTUJE DO LIPTOVSKEJ TEPLIČKY, Kolektív
 • TRIENÁLE EKOPLAGÁT ŽILINA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.