Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/2
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISSN: A4/1335-7808-84

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • MINISTER P. ŽIGA OHLÁSIL VEĽKÉ UPRATOVANIE ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • PROBLÉMY SANÁCIE ČIERNYCH SKLÁDOK Z PROSTRIEDKOV RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ROK 2015 V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • SAMOSPRÁVA NESÚHLASÍ S PROJEKTOM SPLYNOVACEJ ELEKTRÁRNE V PEZINKU, Kolektív
 • NOVÁ ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU ZAMESTNÁ V HNÚŠTI VYŠE 20 ĽUDÍ, Kolektív
 • ŽOS-EKO VRÚTKY NAĎALEJ ÚSPEŠNE ZHODNOCUJE AUTÁ, AKUMULÁTORY A OLEJE, Ing. Štefan Kuča
 • SŤAŽNOSTI NA ŤAŽBU GUDRÓNOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI, Kolektív
 • KOMBINÁCIA SLNEČNÝCH KOLEKTOROV A TEPELNÝCH ČERPADIEL DODÁVA DOSŤ TEPLA AJ V ZIME, Ing. Štefan Kuča
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE AKO PREDPOKLAD TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

 

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA PREDLOŽILA NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH DO PARLAMENTU, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIJALA POZITÍVNE PRINCÍPY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH. ZÁKON SMERUJE DO PARLAMENTU, Kolektív
 • SCHVÁLENÝ NÁVRH MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O URČENÍ PRÍSLUŠNÉHO MINISTERSTVA PODĽA ZÁKONA Č. 409/2011 Z.Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
 • POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DOSTALO NOVÉ PRAVIDLÁ, Kolektív
 • FIRMY BUDÚ PLATIŤ NIŽŠIU DAŇ ZA NOVÉ A EKOLOGICKÉ VOZIDLÁ, Kolektív
 • NÁVRH MEDZINÁRODNEJ ENERGETICKEJ CHARTY, Kolektív
 • NAKLADANIE Z VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM A RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI V SR, Kolektív
 • NOVÉ PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY, Kolektív
 • VYHODNOTENIE ĎALŠIEHO POKRAČOVANIA PROJEKTU „VZDELÁVANIE V EKOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH“, Ing. Milan Lukáč

 

3. SPEKTRUM

 • POĎAKOVAŤ SA!, Ing. Juraj Špes
 • ENVIROREZORT BILANCOVAL ROK 2014 A STANOVIL PRIORITY NA ROK 2015, Kolektív
 • EK VYČLENILA NA PROGRAM „KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“ 3,138 MILIARDY EUR, Kolektív
 • ISLAND A JEHO GEOTERMÁLNY POTENCIÁL, Prog. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO PODPORILA V DECEMBRI 14 ENVIROPROJEKTOV, Kolektív
 • VÝSKUMNÍCI POMÁHAJÚ PRI ROZŠIROVANÍ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000, Barbara Immerová

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.