Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/3
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-85

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PILOTNÍ PROJEKT II: VYUŽITÍ ŽLUTÝCH VOD – RODINNÝ DŮM (ČÁST 3), Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • DENTÁLNE ODPADY S OBSAHOM KOVOV A ICH RECYKLÁCIA DENTAL METAL WASTES AND THEIR RECYLCING, Zita Takáčová, Martin Hlavna, Tomáš Vindt
 • ČEŠI SE ZLEPŠILI V TŘÍDĚNÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ (KAŽDÝ ČECH PRŮMĚRNĚ ODEVZDAL 1,62 KG ELEKTRA), Šimon Slavík
 • UKAZUJE SA, ŽE EXISTUJÚ RIEŠENIA PRE BIOLOGICKÉ ODPADY,  PhDr. Angela Sviteková
 • PROJEKT LIKVIDÁCIE SKLÁDKY V ISTEBNOM, Kolektív
 • DO ZBERU A RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU SA V RÁMCI PROJEKTU „ČISTÍME SLOVENSKO“ ZAPOJILO VIAC AKO 3500 DOMÁCNOSTÍ, Zuzana Šimová
 • KOMUNÁLNE KOMPOSTOVANIE, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • NEPLATIČI IM PRIDÁVAJÚ STAROSTI, PhDr. Angela Sviteková
 • KAUZA „STOJÍSK NA ODPAD“ VO VRANOVE NAD TOPĽOU, Kolektív
 • PROJEKT SPLYŇOVACEJ ELEKTRÁRNE V PEZINKU NARÁŽA NA NESÚHLAS ZAINTERESOVANÝCH, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EKODIZAJN – PROSTRIEDOK OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Ing. Anna Darnadyová
 • ČO NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH ASI NEPRINESIE, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH JE V DRUHOM ČÍTANÍ, Kolektív
 • RIZIKO VZNIKU MONOPOLU PRI SPRACOVANÍ DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ZÁKLADE NOVÉHO ZÁKONA, Kolektív
 • VLÁDA POSUNULA NOVÝ ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ DO PARLAMENTU, Kolektív
 • SLOVENSKO A MAĎARSKO ZOSÚLADIA POSTUPY PRI CEZHRANIČNEJ PREPRAVE ODPADU, Kolektív
 • NÁVRH NOVÉHO BALÍČKA OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA (CIRCULAR ECONOMY PACKAGE), RNDr. Alexandra Grgulová
 • INFORMÁCIA O PRIEBEHU A VÝSLEDKOCH 20. KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 10. ZASADNUTIA ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (LIMA, PERU, 1. - 12. DECEMBER 2014)
 • NOVÁ KAUZA – SKLÁDKA TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI, Kolektív
 • VYHLÁSENIE VÍŤAZOV ŠTVRTÉHO ROČNÍKA SÚŤAŽE „3 Z – ZNIŽUJ, ZNOVUPOUŽÍVAJ, ZRECYKLUJ“, Kolektív
 • NADÁCIA EKOPOLIS VYHLÁSILA PIATY ROČNÍK PROGRAMU „POHODA ZA MESTOM“, Kolektív
 • KAŽDÁ PIATA KONTROLA SIŽP VLANI ODHALILA NEDOSTATKY V OCHRANE PRÍRODY, Kolektív
 • PATENT NA EKOLOGICKÝ SYSTÉM STROPNÉHO VYKUROVANIA A CHLADENIA, Kolektív
 • HLAVNOU TÉMOU SVETOVÉHO DŇA BEZ MOBILU JE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • DISKUSIE O DOPLNENÍ NATURY 2000 O NOVÉ LOKALITY, Kolektív
 • INFORMÁCIE ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.