Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 4/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/4
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-86

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • FYTOSANÁCIA KONTAMINOVANÉHO PROSTREDIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ROZPORUPLNÉ NÁZORY NA PROJEKT SPRACOVANIA ELEKTROODPADU PLAZMOVÝMI PROCESMI VO VRANOVE, Kolektív
 • VYRÁBANÉ BIOPALIVO BUDE FIRMA BEPORAD V KOSTOLNEJ SPAĽOVAŤ VO VLASTNEJ ELEKTRÁRNI, Kolektív
 • PROJEKT ZÁVODU NA ZHODNOCOVANIE PLASTOV V ZLATÝCH MORAVCIACH NAVZDORY PROTESTOM POKRAČUJE, Kolektív
 • ENVI-PAK PODPOROU TRIEDENÉHO ZBERU V ROKU 2014 ZAMEDZIL VZNIKU VIAC AKO 56 TISÍC TON SKLENÍKOVÝCH PLYNOV, Mgr. Jana Gemeranová
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • DOTACI 400 000 KORUN Z FONDU ASEKOL MOHOU ZÍSKAT PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA RECYKLACI A SBĚR ELEKTRA, Šimon Slavík

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • PRÍPRAVA PLÁNU ODBERU VZORKY TUHÝCH ODPADOV, M. Laubertová, J. Trpčevská, J. Pirošková
 • MÁME NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, Kolektív
 • SEPAROVANÝ ZBER PLASTOV A NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • KRITIKA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • ZBERNE SUROVÍN V ČESKU OBCHÁDZAJÚ ZÁKAZ PLATIŤ ZA KOVOŠROT V HOTOVOSTI, Kolektív
 • NEOPRÁVNENÉ NAKLADANIE Z ODPADMI BUDE TRESTNÉ, AJ KEĎ NEBUDE ÚMYSELNÉ, Kolektív
 • OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO JE NAĎALEJ HORÚCOU TÉMOU V EURÓPSKOM PARLAMENTE, Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Marek Valko
 • PODĽA SPRÁVY O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ SA V EÚ ZLEPŠUJE NAKLADANIE S ODPADMI, Kolektív
 • EURÓPSKA ENERGETICKÁ ÚNIA JE ÚZKO PREVIAZANÁ S KLIMATICKÝMI CIEĽMI EÚ, Kolektív
 • NEUHRADENÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD CHÝBAJÚ V ROZPOČTOCH NAŠICH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • METODIKA PRE TVORBU STRATEGICKÝCH HLUKOVÝCH MÁP Z CESTNEJ DOPRAVY SR, Ing. Tomáš Pavlík
 • PROTESTY OBČANOV PROTI VÝSTAVBE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE V NOVÝCH ZÁMKOCH, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVI-PAK JE PARTNEROM EDUKATÍVNYCH PROJEKTOV, Mgr. Jana Gemeranová
 • EKOPROJEKTY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV, Kolektív
 • POZVÁNKA NA 5. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU INVITATION, Bc. Eva Homžová
 • SVETOVÝ DEŇ VODY, Kolektív
 • HODINA ZEME NA SLOVENSKU, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU „TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2015“, Miroslav Horvát
 • 22. ROČNÍK KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2015 V ZNAMENÍ CIRCULAR ECONOMY, RNDr. Alexandra Grgulová
 • PROJEKT OBNOVY PASTVY NA DEVÍNSKEJ KOBYLE SA UKÁZAL AKO ŽIVOTASCHOPNÝ, Kolektív
 • PROJEKT REVITALIZÁCIE DEVÍNSKEHO RAMENA - UŽ O PÁR TÝŽDŇOV V ŇOM BUDE PRÚDIŤ VODA, Kolektív
 • PLOŠNÁ VÝMERA PRALESOV NA SLOVENSKU NEUSTÁLE KLESÁ, Kolektív
 • VTÁKMI ROKA 2015 SÚ VRABEC DOMOVÝ A VRABEC POĽNÝ, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.