Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 7/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/7
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-89

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ÚPRAVA ČISTIARENSKÉHO KALU PRÍDAVKOM ZEOLITU A VÁPNA Z HĽADISKA ZNÍŽENIA HYGIENICKÝCH RIZÍK APLIKÁCIE, MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Gabriela Gregová, PhD., doc. MVDr. Ján Venglovský,
  PhD., MVDr. Rudolf Hromada, PhD., MVDr. Dušan Chvojka, prof. MVDr. Miloslav Ondraršovič, CSc., MVDr. Ján Koščo
 • UPLATNIA SA APLIKÁCIE Z RECYKLOVANÝCH ZMESOVÝCH PLASTOV V PRAXI?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • TUHÉ A PLYNNÉ ODPADY Z HUTNÍCTVA ŽELEZA A OCELE, Tomáš Vindt, Katarína Blašková
 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH ZLOŽIEK Z VINÁRSKEJ PRODUKCIE, Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. Malgoržata Džugan, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ĎALŠÍ ROČNÍK NETRADIČNEJ RECYKLÁCIE V KOŠICIACH, PhDr. Angela Sviteková
 • VRANOV ZAMIETOL PROJEKT PREVÁDZKY NA SPRACOVANIE ELEKTROODPADU, Kolektív
 • NOVÉ CENTRUM V NITRE BUDE VYVÍJAŤ A VYRÁBAŤ BIODEGRADOVATEĽNÉ PLASTY Z OBNOVITEĽNÝCH MATERIÁLOV, Kolektív
 • JIHLAVSKÝ ZÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ ELEKTRA MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI ČESKÝMI FIRMAMI, Šimon Slavík
 • NOVÉ A MODERNIZOVANÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • JEDNOTNÉ OZNAČOVANIE NÁDOB NA TRIEDENÝ ZBER V EÚ, Jana Gemeranová
 • ŠKÓTSKA ŠTÚDIA ZAOBERAJÚCA SA VPLYVOM OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA UHLÍKOVÚ STOPU, RNDr. Grguľová Alexandra
 • ENVIROZÁŤAŽE V PUKANCI (SKLÁDKA KALOV) A V HUMENNOM (RUŠŇOVÉ DEPO) ODSTRÁNI MINISTERSTVO ŽP, Kolektív
 • RADA EÚ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO PRIJALA KOMPROMISNÝ NÁVRH NARIADENIA O EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE, Kolektív
 • FOND ASEKOL ROZDĚLIL JIŽ 19 MILIONŮ KORUN, Šimon Slavík
 • ZNEČISTENIE OVZDUŠIA V SR JE VYSOKÉ, Kolektív
 • PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V MNÍŠKU NAD HNILCOM, PhDr. Angela Sviteková
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY A „MÔJ PRÍBEH“ TRASH OUT, Mgr. Rudolf Pado
 • KAUZA „SKLÁDKA TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI“, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BOL PLNÝ ENVIROAKTIVÍT S ENVI-PAK, Jana Gemeranová
 • PROJEKT „KAŽDÚ SEKUNDU JEDNA KVAPKA“, Michal Stričík, Cyril Závadský
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • DODÁVKY ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV SPÔSOBUJÚ PREPAD CIEN NA ENERGETICKÝCH BURZÁCH, Kolektív
 • ZNEHODNOCOVANIE A POŠKODZOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA SLOVENSKU, Kolektív
 • ROZBORY ODPADOVÝCH VÔD SVEDČIA O VYSOKOM PODIELE UŽÍVATEĽOV KOKAÍNU NA SLOVENSKU, Kolektív
 • DANUBE DAY – WWF SPÁJA ĽUDÍ NA DUNAJI, Helena Čarska
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ENVIROMANAGEMET 2015: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE“, Gabriela Stuchlá
 • EURÓPSKA KAMPAŇ „ZA ŽIVÉ RIEKY“ NA SLOVENSKU, Kolektív
 • NOVÁ EKOLOGICKÁ ENCYKLIKA PÁPEŽA FRANTIŠKA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.