Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 9/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/9
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-91

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 •  FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ METÓDY ODSTRAŇOVANIA SÍRANOV Z VÔD, Prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Štefan Demčák
 • VÝVOJ NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V MESTE MICHALOVCE, Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PROJEKT ZOHT – SKVALITNENIE A ROZŠÍRENIE SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV, PhDr. Angela Sviteková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ROZŠÍRENIE PROJEKTU „ZELENÝ KAUFLAND“ O RECYKLÁCIU HLINÍKA, Kolektív
 • PROJEKT DEPOLYMERIZÁCIE OJAZDENÝCH PNEUMATÍK V HANDLOVEJ, Kolektív
 • FUTURISTICKÝ „ČISTIČ OCEÁNOV“ OD PLASTOVÉHO ODPADU BY MOHOL BYŤ REALITOU UŽ V ROKU 2016, Kolektív
 • ZAHÁJILI PROJEKT „ČISTÍME SLOVENSKO“, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  AUTOPLASTY A MOŽNOSTI ICH RECYKLÁCIE, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCÍ PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Mgr. Marek Valko
 • ZÁVÄZNÁ A SMERNÁ ČASŤ NAVRHOVANÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020, Kolektív
 • NAKLADANIE S VEDĽAJŠÍMI ŽIVOČÍŠNYMI PRODUKTMI (DISPOSAL OF ANIMAL BY-PRODUCTS), doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
 • SYSTÉM PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU V LETECKOM PRIEMYSLE, Doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • KVALITA SEDIMENTOV VO VODNEJ NÁDRŽI RUŽÍN A JEJ PRÍTOKOCH, Ing. Eva Singovszká, PhD., prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Marián Holub
 • ĽUDIA HÁDŽU DO NÁDOB NA TRIEDENÝ ODPAD AJ JEDLO ČI OSOBNÉ DOKLADY, Kolektív
 • SPOR O CENU ZA LIKVIDÁCIU ODPADOVÝCH VÔD MEDZI RAKÚSKYMI PRIHRANIČNÝMI OBCAMI A BRATISLAVSKOU VODÁRENSKOU SPOLOČNOSŤOU, Kolektív
 • PODĽA AUDITU EÚ SÚ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V POVODÍ DUNAJA PRIVEĽKÉ A NEUDRŽATEĽNÉ, Kolektív
 • KAUZA „CHEMICKÁ SKLÁDKA V BRATISLAVSKEJ VRAKUNI“, Kolektív

3. SPEKTRUM

 •  SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI VO FIRME, Radek Zajíc
 • POZVÁNKA NA 6. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE „SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2015“, Silvia Nosálová
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ENVIROMANAGEMENT 2015: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE“, Gabriela Stuchlá
 • DEŇ „EKOLOGICKÉHO DLHU“ PRIPADOL V TOMTO ROKU NA 13. AUGUST, Kolektív
 • OBYVATELIA EURÓPSKEJ ÚNIE VYHODIA 22 MILIÓNOV TON POTRAVÍN ROČNE, Kolektív
 • PREBIEHAJÚCE KLIMATICKÉ ZMENY MÔŽU TRANSFORMOVAŤ ZELENÉ SLOVENSKO NA VYSUŠENÚ KALIFORNIU, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • TRENČIANSKY KRAJ ODŠTARTOVAL PRÍPRAVU PROJEKTU ZELENÁ ŽUPA, Kolektív
 • REVITALIZÁCIA PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.