Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/2
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-96

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKÚTNA POTREBA CÍNU V PRIEMYSLE A JEHO RECYKLÁCIA, Kobialková Ivana, Dušan Klein, Tomáš Havlík, Gréta Maruškinová
 • SCHÉMA RECYKLÁCIE PLASTOV, h. prof. Ing. František Mátel
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK V RÁMCI PROGRAMU „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • NOVÉ ZBERNÉ DVORY A ODPADOVÉ CENTRÁ, Kolektív
 • KONTAJNERY – SVEDKOVIA NÁŠHO KONZUMNÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA, PhDr. Angela Sviteková
 • PROJEKT ELEKTRÁRNE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV SPLYŇOVANÍM PRI ŠALI, Kolektív
 • PROBLÉMY PROJEKTU BIOPLYNOVEJ STANICE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Kolektív
 • ÚLOHA MIKROORGANIZMOV PRI ROZKLADE RASTLINNÉHO ODPADU, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  LEGISLATÍVNY PREHĽAD V OBLASTI BRKO A MOŽNOSTI FINANCOVANIA ZARIADENÍ NA ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Tomáš Pavlík, Ing. Matej Puzder
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O ODPADE S DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív
 • NEGATÍVNE DOPADY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, SANÁCIA ENVIROZÁŤAŽÍ A NOVÝ VODNÝ PLÁN, Kolektív
 • CHEMICKÚ SKLÁDKU VO VRAKUNI BUDE SANOVAŤ ŠTÁT, PRÁCE SA ZAČNÚ ASI NA JESEŇ, Kolektív
 • V KAUZE SKLÁDKA NA VLČÍCH HORÁCH PADLO TRESTNÉ OZNÁMENIE, Kolektív

3. SPEKTRUM

 •  ŠTÁTNA PODPORA OZE V RÁMCI PROGRAMU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“, Ing. Štefan Kuča
 • VZDELÁVACÍ PROJEKT VALORG ZAMERANÝ NA OBLASŤ ZHODNOCOVANIA BIOODPADOV, Kolektív
 • TÉMOU ŠKOLSKEJ, LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BRATISLAVA, MOJE MESTO“ JE EKOLÓGIA, Kolektív
 • EKOLOGICKÁ INICIATÍVA „STARÉ MOBILY SÚ NA DVE VECI“, Roman Šterbák
 • E-MOBILITA - PRISPEJE K OZDRAVENIU OVZDUŠIA A ZNÍŽENIU HLUKU Z AUTOMOBILIZMU AJ U NÁS?, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • K PROBLEMATIKE EMISIÍ Z PREVÁDZKY AUTOMOBILOV, Kolektív
 • NAJVÄČŠÍ VÝBEH PRE PSY OTVORILI V PETRŽALKE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.