Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/5
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-99

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE BIOSORPCIE A BAKTERIÁLNYCH BIOSORBENTOV PRI ODSTRAŇOVANÍ KONTAMINANTOV Z ODPADOVÝCH VÔD Katarína Dercová, Hana Horváthová, Katarína Lászlová
 • MOŽNOSTI PYROMETALURGICKÉHO SPRACOVANIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV S OBSAHOM ZINKU, Ing. Tomáš Vindt, PhD., Bc. Denisa Kissová, Ing. Katarína Blašková
 • TRIEDENÝ ZBER BUDE NA SLOVENSKU ZABEZPEČOVAŤ AUTORIZOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • SPOLOČNOSŤ ASEKOL ZÍSKALA „STUHU CTI“ ZA INOVATÍVNY A EFEKTÍVNY SYSTÉM ZBERU A RECYKLÁCIE ELEKTROODPADU, Mgr. Silvia Sekáčová
 • ŠTUDENTSKÁ FIRMA MANSON DOSTALA OCENENIE ZA PROJEKT DOKOVACEJ STANICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OHROZUJÚ RECYKLOVANÉ VÝROBKY A RECYKLÁCIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA STREDNOM SLOVENSKU – V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • NÁVRH NA POSUNUTIE TERMÍNU SPUSTENIA SYSTÉMU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV V ZÁKONE O ODPADOCH, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE (A ODPADÁRSKE) CIELE V PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY, Kolektív
 • EKOLOGICKÁ DAŇ AKO ALTERNATÍVA PRÍSPEVKU DO ROZPOČTU EÚ, Kolektív
 • ŠTÚDIA ZDROJOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V RUŽOMBERKU, Kolektív
 • KAUZA SKLÁDKA VLČIE HORY: PREVÁDZKOVATEĽ SÍCE ROZHODNUTIE O ZÁKAZE SKLÁDKY NEPREVZAL, NO MEDZITÝM MU VYPRŠALO POVOLENIE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, Kolektív
 • ZARIADENIE NA VÝROBU GUMOVÉHO REGENERÁTU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU NEBUDE, Kolektív
 • RAKÚSKE PRIHRANIČNÉ OBCE SA ODPOJA OD ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD V PETRŽALKE, Kolektív
 • ZUZANA ČAPUTOVÁ ZÍSKALA GOLDMANOVU CENU ZA BOJ PROTI PEZINSKEJ SKLÁDKE, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • STROMY „STÁLI V CESTE“ BUDÚCEJ CYKLOTRASY, PRETO ICH SPIŠIACI VYRÚBALI, PhDr. Angela Sviteková
 • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA POZASTAVILO VÝRUB STROMOV NA OSTROVE SIHOŤ, AKTIVISTI POŽADUJÚ ZRIADENIE REZERVÁCIE, Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • V SÚŤAŽI EURÓPSKY STROM ROKA SKONČILA HRUŠKA RUŽOVÁ Z BOŠÁCE TRETIA, Kolektív
 • V PRIEVIDZI VYVRCHOLIL 13. ROČNÍK EKOROKU S NESTLÉ S NÁZVOM „VITALITA ŠKOLSKÝCH ZÁHRAD“, Ing. Štefan Kuča
 • ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA PROGRAMU NA PODPORU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2016, Miroslav Horváth

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.