Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/10
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-05

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SPÔSOB ZÍSKANIA REPREZENTATÍVNEJ VZORKY Z ELEKTRONICKÉHO ODPADU S CIEĽOM STANOVENIA CHEMICKEJ ANALÝZY, Hojolová, K., Laubertová, M., Malindžáková, M., Trpčevská J. 

 • ZÁMKOVÁ DLAŽBA NEMUSÍ BYŤ LEN Z BETÓNU, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 

 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív

 • POSLANCI SCHVÁLILI ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU, ABY ZABRÁNILI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Kolektív 

 • BOJNICKÍ POSLANCI SCHVÁLILI NÁKUP VOZIDLA NA ODVOZ ODPADU A ZNÍŽILI PRÍSPEVOK TECHNICKÝM SLUŽBÁM, Kolektív 

 • NA VÝZVU ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU NA SANÁCIU NELEGÁLNEHO ODPADU REAGOVALI NA SPIŠI NEJEDNOZNAČNE, PhDr. Angela Sviteková 

 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 

 • JAVYS PREVZALA RÁDIOAKTÍVNY ODPAD Z ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY, Kolektív 

 • NÁKLADY NA VYRADENIE SOVIETSKYCH JADROVÝCH REAKTOROV NA SLOVENSKU, V LITVE A BULHARSKU MÔŽU DOSIAHNUŤ 11,4 MLD EUR, Kolektív 

 • POZITÍVNY VPLYV ŽIVNÉHO HUMUSU Z PRAVIDELNE APLIKOVANÉHO KOMPOSTU NA ÚRODNOSŤ PÔDY, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • METODICKÁ PRÍRUČKA: POŽIADAVKY PRE OBCE NA TRIEDENÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV, Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA POSUNULA DO DRUHÉHO ČÍTANIA NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív 
 • USMERNENIE MŽP SR K UDEĽOVANIU SÚHLASOV TÝKAJÚCICH SA NAKLADANIA SO STAVEBNÝMI ODPADMI A ODPADMI Z DEMOLÁCIÍ OBSAHUJÚCIMI AZBEST, Kolektív 
 • ORIENTAČNÁ PREPOČTOVÁ TABUĽKA DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NA RATIFIKÁCIU PARÍŽSKEJ DOHODY A NÁRODNÁ RADA JU ODSÚHLASILA, Kolektív 
 • VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI SIŽP V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • NOVÁ VYHLÁŠKA O KVALITE OVZDUŠIA UPRAVUJE INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • SLOVENSKO – LÍDER PRI PRECHODE NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO A OBEHOVÚ EKONOMIKU V STREDNEJ EURÓPE, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ZO ŽIARU V BIELORUSKOM MOGIĽOVE, Kolektív 
 • FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM ZAČAL SVOJU REGIONÁLNU TOUR V PRIEVIDZI, Kolektív 
 • PODPORA INICIATÍVE NA VZNIK NÁRODNÉHO PARKU PODUNAJSKO, Kolektív 
 • JEDINEČNÚ ZÁCHRANU LÚK DEVÍNSKEJ KOBYLY SI PRIŠIEL POZRIEŤ EURÓPSKY KOMISÁR KARMENU VELLA, Barbara Immerová 
 • SAŽP VYHLÁSILA SÚŤAŽ „KEBY SOM BOL VODOHOSPODÁR“, Kolektív 
 • POKLES POČTU BOCIANOV NA ŽITNOM OSTROVE INDIKUJE POKRAČUJÚCU DEVASTÁCIU PRÍRODY Kolektív 
 • TRETÍ ROČNÍK „ZELENÉHO CHOPKA“ BOL VEĽMI ÚSPEŠNÝ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.