Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 9/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/9
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-16

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ODPADY OLOVA A ICH SPRACOVANIE, J. Trpčevská, M. Laubertová, J. Pirošková, M. Dorková, K. Šándorová
 • ENVIRONMENTÁLNO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Lenka Štofová, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ROZVOJ CYKLO A ELEKTROMOBILITY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • LIDL V ROKU 2016 RECYKLOVAL 15 500 TON ODPADU, Kolektív
 • STARÝ MOBIL DO BEŽNÉHO SMETIAKA NA ODPAD NEPATRÍ, Kolektív
 • V PROJEKTE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM NA PODPORU VYUŽÍVANIA OZE BUDÚ VYHLÁSENÉ ĎALŠIE TRI KOLÁ, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRHY ZÁSADNÝCH NOVELIZÁCIÍ ZÁKONOV O ODPADOCH A O OVZDUŠÍ, Kolektív
 • APLIKAČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH MÁ ODBREMENIŤ MENŠÍCH PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV, Kolektív
 • APLIKAČNÁ NOVELA MÁ SFUNKČNIŤ ZÁKON O ODPADOCH, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU – V BRATISLAVSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K NESPOTREBOVANÝM LIEKOM OD FYZICKÝCH OSÔB A ZDRAVOTNÍCKYM POMÔCKAM
 • INFORMAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K ZÁKONU Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, TÝKAJÚCI SA NAKLADANIA S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI
 • SYSTEMATICKÁ PODPORA BUDOVANIA DREVENÝCH EKOLOGICKÝCH DOMOV S NÍZKOU SPOTREBOU ENERGIE, Kolektív
 • ZÁMER PODPORIŤ VÝSTAVBU DREVODOMOV SA MÔŽE MINÚŤ ÚČINKOM, Kolektív
 • KAUZA FORTISCHEM – ZNEČISTENIE RIEKY NITRA, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI, Kolektív
 • PODOZRIVÁ ZMLUVA MEDZI ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY A NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU KOMPLEXNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROPODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • NA SLOVENSKU BY SA MALA ZRIADIŤ PRÍRODNÁ POLÍCIA, Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU TOP – TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA, Ing. M. Horvat, PhD.
 • DREVENÝ NÁBYTOK MÁ ANTIBAKTERIÁLNE ÚČINKY, Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA ROZŠÍRILA ZOZNAM NEPÔVODNÝCH INVÁZNYCH DRUHOV NA 49, Kolektív
 • ORAVSKÁ POLHORA SA STALA DEDINOU ROKA VĎAKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.