Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 11/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/11
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-18

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRODUKCIA KOVONOSNÝCH ODPADOV V PROCESE ZINKOVANIA,  Jana Prišková, Jarmila Trpčevská, Martina Laubertová, Katarína Blašková 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív 
 • KAMPAŇ NA VRÁTENIE NEPOTREBNÝCH MOBILOV,  Roman Šterbák 
 • ECOCHEESE – INOVATÍVNY PROJEKT ZBERU POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV,  Mgr. Silvia Sekáčová 
 • SEWA ZNÍŽILA RECYKLAČNÉ POPLATKY Kolektív 
 • VYUŽITIE ODPADOV Z PRIEMYSELNEJ I DOMÁCEJ ŽIVOČÍŠNEJ A MLIEKARENSKEJ VÝROBY,  doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD. 
 • ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI VYKUROVANIA A ÚSPORY ZDROJOV ENERGIE,  Kolektív 
 • KONKRÉTNE PROJEKTY PRE ROZVOJ ELEKTROMOBILITY VO SVETE,  Kolektív 
 • EÚ CHCE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA ELEKTROMOBILITY NAŠTARTOVAŤ EURÓPSKU ALIANCIU PRE BATÉRIE,  Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMOV POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • ODZRKADĽUJÚ POPLATKY ZA ODPAD I MIERU JEHO ZHODNOTENIA?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA APLIKAČNÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív 
 • KRITIKA APLIKAČNEJ NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH,  Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OVZDUŠÍ A V 1. ČÍTANÍ PREROKOVALA NOVELU ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI,  Kolektív 
 • EUROPARLAMENT ODOBRIL ZÁKON PRE ORGANICKÉ A RECYKLOVATEĽNÉ HNOJIVÁ V EÚ,  Kolektív 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 365/2015 Z.Z., KTOROU SA USTANOVUJE KATALÓG ODPADOV 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 372/2015 Z.Z. O SKLÁDKOVANÍ ODPADOV A DOČASNOM USKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 371/2015 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ODPADOCH 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP SR, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 373/2015 Z.Z. O ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV VYHRADENÝCH VÝROBKOV A O NAKLADANÍ S VYHRADENÝMI PRÚDMI ODPADOV V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 14/2017 Z.Z. 
 • V KAUZE MVE ILIAŠ SÚD ROZHODOL, ŽE VÝSTAVBE MUSÍ PREDCHÁDZAŤ POSÚDENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Kolektív 
 • ROZBORY VODY POTVRDILI ZNEČISTENIE STUDNÍ VO VRAKUNI,  Kolektív 
 • ČOV VO VRAKUNI NEZNESITEĽNE ZAPÁCHA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • JESENNÝ KONGRES TECHNICKÝCH SLUŽIEB V HOTELI KASKÁDY V OKRESE GALANTA Ing. Blažej Litva 
 • ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH PODPORÍ NOVÝ „ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND“ Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 
 • MINISTER OCENIL NAJLEPŠIE OBCE V SÚŤAŽI „DEDINA ROKA 2017“, MESTÁ SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O TITUL „ENVIROMESTO 2017“ Kolektív 
 • MINISTER PREDSTAVIL „NÁVRH NÁRODNÉHO MEMORANDA O LESE“ Kolektív 
 • HRIŇOVSKÉ LAZY ZÍSKALI ŠPECIÁLNE UZNANIE RADY EURÓPY ZA KRAJINU Kolektív 
 • V OKOLÍ ATÓMOVEJ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE VZNIKNE DEVÄŤ INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ „SMART CITIES“ Kolektív 
 • V RÁMCI SLOVENSKÉHO ENVIROREKORDU VYSADILI 952 STROMOV V DOLNOM ŽITNOM OSTROVE Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.