Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 1/2018

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2018/1
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2018
Formát/ISNN: A4/1335-7808-20

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ČO S PLASTOVÝMI OBALMI OD AGROCHEMIKÁLIÍ, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • V LEOPOLDOVE BUDÚ VYRÁBAŤ BIOETANOL ZO SLAMY, Kolektív 
 • PRVÉ PODZEMNÉ KONTAJNEROVISKO V KOŠICIACH, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • VRANOVSKÍ POSLANCI SA ÚČELOVOU ZMENOU ÚZEMNÉHO PLÁNU SNAŽIA ZABRÁNIŤ VÝSTAVBE SPAĽOVNE ODPADOV, Kolektív 
 • KAŽDÝ MÔŽE PRISPIEŤ K MINIMALIZÁCII MNOŽSTVA ODPADU VZNIKAJÚCEHO POČAS VIANOC – SVIATKOV ČORAZ VÄČŠEJ SPOTREBY, PhDr. Angela Sviteková 
 • PROJEKT ODSTRAŇOVANIA USADENÍN ZO ZDRŽE HRUŠOV NA DUNAJI BUDE FINANCOVANÝ Z EÚ, Kolektív 
 • PROJEKT EKOLOGIZÁCIE HORSKÝCH CHÁT V NÁRODNÝCH PARKOCH, Kolektív 
 • ENVIROREZORT POSKYTNE 25 MILIÓNOV NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU – V KOŠICKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • ENVIROREZORT PREDLOŽIL NOVÝ ZÁKON O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA, Kolektív 
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH S DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív 
 • SOI BUDE KONTROLOVAŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ ZÁKONA O PLASTOVÝCH TAŠKÁCH, Kolektív 
 • HLAVNÝ CIEĽ PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SA SLOVENSKU PLNIŤ NEDARÍ, Kolektív 
 • VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2014 – 2018 
 • MESTO POSKYTNE ENVIROREZORTU POZEMKY NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI ZA SYMBOLICKÉ EURO, Kolektív 
 • ZAKÁZANÝ PESTICÍD ATRAZÍN KONTAMINOVAL PITNÚ VODU NA ŽITNOM OSTROVE, Kolektív 
 • KAUZA ZNIČENIA OBNOVENEJ MOKRADE PRI ŤAŽBE BENTONITU V KREMNICKÝCH VRCHOCH, Kolektív 

 

3. SPEKTRUM

 • CENU SÚŤAŽE ENVIROMESTO 2017 ZÍSKALA TRNAVA, Kolektív 
 • SÚŤAŽ 3Z BOLA V TOMTO ROKU ŠPECIFICKÁ, PhDr. Angela Sviteková 
 • ENVIROSÚŤAŽE, PODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • ZAČALA SA DEMOLÁCIA CHLADIACICH VEŽÍ V JADROVEJ ELEKTRÁRNI V1, Kolektív 
 • ÚTLM UHOĽNÉHO BANÍCTVA JE NEVYHNUTNÝ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.