Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2018

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2018/3
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2018
Formát/ISNN: A4/1335-7808-22

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRISPEJE GREEN GROUP K RECYKLÁCII PLASTOV NA SLOVENSKU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • PO ROZŠÍRENÍ BUDE SKLÁDKA ODPADU KÚDELNÍK PATRIŤ K NAJVÄČŠÍM NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • V KOŠECI KOMPOSTUJÚ PRI BYTOVKÁCH AJ ŠKOLE Marek Kurinec 
 • ZBER NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV A ZÁCHYT RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV V MINULOM ROKU, Kolektív 
 • MOŽNOSTI EFEKTÍVNEHO ZUŽITKOVANIA ODPADOVEJ MELASY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Miroslava Kačániová, PhD.

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV, VPLYVOV A RIZÍK, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • ZELENŠIE SLOVENSKO: STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030 
 • PRIJATÁ NOVELA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA UMOŽNÍ URÝCHLENE SANOVAŤ VRAKUŇSKÚ SKLÁDKU, Kolektív 
 • ŠAFÁRENIE Z DREVOM BY MALA ZATRHNÚŤ SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA, Kolektív 
 • EÚ CHCE Z VÝNOSOV V RÁMCI AUKCIÍ PRIDELENÝCH EMISNÝCH KVÓT OXIDU UHLIČITÉHO VYKRYŤ VÝPADOK PRÍJMOV PO BREXITE, Kolektív 
 • NOVÁ AGENTÚRA PRE ZBER A RECYKLÁCIU ODPADU NEMÁ BYŤ REINKARNÁCIOU RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív 
 • ENVIROREZORT BUDE SANOVAŤ ĎALŠÍCH DESAŤ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA: ÚNIK ODPADOVÝCH VÔD Z KOŽIARSKEHO ZÁVODU DO VÁHU, Kolektív 
 • Z BIOPLYNOVEJ STANICE PRI OBCI ZEMPLÍNSKA TEPLICA UNIKLA BIOMASA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ORIGINÁLNE FILMOVÉ TURNÉ „BEZ ODPADU!“ PhDr. Angela Sviteková 
 • ENVIROMENTÁLNE SÚŤAŽE, PROJEKTY A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • OCENILI NAJÚSPEŠNEJŠIE FIRMY V ENVIROSÚŤAŽI ZELENÝ MERKÚR, Kolektív 
 • PODPORA OZE V RÁMCI PROJEKTU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ V ROKU 2018, Ing. Štefan Kuča 
 • EÚ POUŽIJE „ZELENÚ ENERGIU“ PRI VÝROBE „ZELENÝCH BATÉRIÍ“, Kolektív 
 • GLOBÁLNY DOPYT PO ROPE BY MOHOL VYVRCHOLIŤ V ROKU 2035, Kolektív 
 • ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND PODPORÍ PROJEKTY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY,  Kolektív 
 • POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PROBLÉMY A MOŽNOSTI RIEŠENIA“, Ing. Eva Homzová 
 • OCHRANA DRAVCOV A ZIMNÉ PRIKRMOVANIE SPEVAVCOV, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.