Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3-4/2019 dvojčíslo

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena11,00 €
Predajná cena bez DPH9,17 €
Zľava
Suma DPH1,83 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Katalogové číslo: O 2019/3-4
Počet strán: 108
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2019
Formát/ISNN: A4/1335-7808-33

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC RUDNO NAD HRONOM,  doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • CENU V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI ENERGY GLOBE AWARDS UDELILI BIOMASOVÉMU LOGISTICKÉMU CENTRU NA KYSUCIACH,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • PODĽA NKÚ SA V SR TRIEDI VIAC ODPADU, AKO SA ŠTATISTICKY VYKAZUJE,  Kolektív
 • MOŽNOSTI ZHODNOCOVANIA KÔRY Z OŠETROVANÝCH ČI LIKVIDOVANÝCH STROMOV A KROVÍN V ZÁHRADÁCH A NA ZÁHUMIENKOCH, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. 
 • ČERVENO-BIELE KONTAJNERY NA ZBER MALÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV SA V ROKU 2018 OSVEDČILI, Mgr. Silvia Sekáčová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • AKÝ BUDE MODEL PRE ZÁLOHOVANIE JEDNORAZOVÝCH OBALOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • PODĽA NÁZORU ZVÄZU OBCHODU SR ZÁKON O ZÁLOHOVANÍ OBALOV NERIEŠI SKUTOČNÉ PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Miroslav Jurkovič

VÝROBCOVIA A OBCHODNÍCI SÚ KONŠTRUKTÍVNI PRI NASTAVOVANÍ ZÁLOHOVANIA OBALOV,  Kolektív

 • PODĽA REPREZENTATÍVNEHO PRIESKUMU PODPORUJE ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK 86 PERCENT RESPONDENTOV,  Kolektív
 • CIRKULÁRNA VERZUS LINEÁRNA EKONOMIKA , Inštitút cirkulárnej ekonomiky 
 • VYHODNOTENIE PRIEBEŽNÉHO PLNENIA CIEĽOV A OPATRENÍ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O PREVENCII A MANAŽMENTE INTRODUKCIE A ŠÍRENIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV,  Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU,  Kolektív
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2019 - 2025,  Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA ENVIROSTRATÉGIU 2030,  Kolektív
 • STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030
 • EURÓPSKA ÚNIA PRESADZUJE RADIKÁLNE ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 Z AUTOMOBILOV,  Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA SLOVENSKU VYČÍTA ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE, ODPADY, NIČENIE LESOV A NEREŠPEKTOVANIE LEGISLATÍVY EÚ,  Kolektív
 • KAUZA MVE HRONSKÝ BEŇADIK: SÚD ZRUŠIL ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Kolektív
 • PROTEST PROTI VÝSTAVBE SPLYNOVACEJ ELEKTRÁRNE PRI LIPOVNÍKU,  Kolektív
 • KAUZA NEZNESITEĽNÉHO ZÁPACHU V RUŽOMBERKU,  Kolektív
 • VLK ŽALUJE EÚ KVÔLI ZARADENIU LESNEJ BIOMASY MEDZI OBNOVITEĽNÉ PALIVÁ,  Kolektív
 • NOVÁ KAUZA: KONTAMINOVANÉ OSIVO OTRÁVILO POĽOVNÚ ZVER V OKRESE NITRA,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ČISTÁ PLANÉTA - STRATEGICKÁ VÍZIA EURÓPSKEJ ÚNIE,  Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ,  Kolektív
 • POZVÁNKA NA 25. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE „TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA“,  Ľudovít Kolláth 
 • POZVÁNKA NA 9. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“,  Ing. Eva Homzová 
 • PROJEKT ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II ODŠTATROVAL 19. MARCA,  Ing. Štefan Kuča 
 • ZSE PONÚKA DOMÁCNOSTIAM VIRTUÁLNU BATÉRIU NA USKLADNENIE NESPOTREBOVANEJ ENERGIE Z FOTOVOLTICKÝCH PANELOV,  Kolektív
 • OCHRANÁRI SA SNAŽIA PRESŤAHOVAŤ KAVKY Z CENTRA MICHALOVIEC,  Kolektív
 • BOCIAN PREZIMOVAL NA MICHALOVSKEJ SKLÁDKE ODPADOV,  Kolektív
 • NA SENIANSKYCH RYBNÍKOCH NARÁTALI REKORDNÝ POČET MIGRUJÚCICH ŽERIAVOV,  Kolektív
 • RUSKO ZAPLAVUJE ODPAD,  Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,  Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.