Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 9/2019

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Katalogové číslo: O 2019/9
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2019
Formát/ISNN: A4/1335-7808-37

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SPÔSOB ZÍSKANIA OLOVA Z ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI TERMICKEJ VÝROBE SEKUNDÁRNEJ MEDI Róbert Čech, Martina Laubertová 
 • MIESTNE PLASTY NA MIESTNE CESTY Bc. Ján Bohovic 
 • ČO SA MÔŽEME O SPRACOVANÍ ODPADOV NAUČIŤ OD BAKTÉRIÍ? Prof. RNDr. Jana Sedláková-Kaduková, PhD., RNDr. Lenka Maliničová, PhD., RNDr. Jana Kisková PhD., Mgr. Ivana Timková, Miroslava Lachká, doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH Kolektív 
 • OBYVATELIA BÁNOVIEC NAD ONDAVOU, TRHOVIŠŤA A MORAVIAN SA MÔŽU POSTUPNE NAPÁJAŤ NA NOVÚ ČOV Kolektív 
 • PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE NEDOVOLENÉHO UKLADANIA ODPADU V OBECNOM KATASTRI JE LACNEJŠIE AKO NÁKLADNÁ LIKVIDÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY Kolektív 
 • PROBLÉM PLYTVANIA S POTRAVINAMI SA TÝKA AJ SLOVENSKA Kolektív 
 • DAŇ Z „HRIECHU“ APLIKOVANÁ NA ČERVENÉ MÄSO BY PRISPELA K RIEŠENIU KLIMATICKEJ KRÍZY A ZLEPŠENIU ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA Kolektív 
 • 21 NOVÝCH ČERVENO-BIELYCH KONTAJNEROV NA DROBNÝ ELEKTROODPAD Mgr. Silvia Sekáčová 
 • TETRA PAK ZAVÁDZA PAPIEROVÉ SLAMKY DO NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV Kolektív 
 • KAUFLAND VYRADÍ DO KONCA ROKA JEDNORAZOVÉ IGELITOVÉ TAŠKY Z PONUKY Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ Ing. Viera Šimkovicová, CSc. 
 • JE POTREBNÁ NOVELA ČI NOVÝ ZÁKON? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • USMERNENIE UVZ SR PRE PREVÁDZKOVATEĽOV BEZOBALOVÝCH PREDAJNÍ POTRAVÍN Kolektív 
 • NOVÝ ZÁKON O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ Kolektív 
 • KAŽDÁ TRETIA KONTROLA SIŽP ODHALILA PORUŠENIE ENVIROLEGISLATÍVY Kolektív 
 • SPORY OKOLO ROZŠÍRENIA SKLÁDKY HOLČIKOVCE PRI DOMAŠI – KONKURENČNÝ BOJ ČI REÁLNE OHROZENIE KVALITY PODZEMNÝCH VÔD? Kolektív 
 • AKTIVISTI NAŠLI MIKROPLASTY V PITNEJ VODE ZO ŽITNÉHO OSTROVA Kolektív 
 • PITNÁ VODA V OBCI CEROVÁ OBSAHUJE TOXICKÝ FLUORANTÉN Kolektív 
 • ĎALŠIA DIAĽNIČNÁ KAUZA: NAVÁŽANIE ODPADU Z VÝSTAVBY TUNELA PREŠOV DO MESTSKÝCH LESOV Kolektív 

3. SPEKTRUM

 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 
 • KAMPANE NA BICYKLI DO OBCHODU A BIKESHARING NAPOMÔŽU ROZVOJU CYKLISTIKY NA SLOVENSKU Kolektív 
 • DISKUSIA K PILOTNÝM PROJEKTOM VYTVÁRANIA KVETNATÝCH LÚČNYCH PLÔCH V SLOVENSKÝCH MESTÁCH Kolektív 
 • HROZÍ, ŽE SR NESPLNÍ EURÓPSKE ZÁVÄZKY V OBLASTI ZMENY KLÍMY A ENERGETIKY Kolektív 
 • DOSIAHNUTIE KLIMATICKEJ NEUTRALITY JE PRE RIEŠENIE KLIMATICKEJ KRÍZY NEVYHNUTNÉ Kolektív 
 • DEKARBONIZÁCIA PREDPOKLADÁ OKAMŽITÉ ZASTAVENIE DOTÁCIÍ DO ŤAŽBY FOSÍLNYCH PALÍV, INAK NEDOSIAHNEME UHLÍKOVÚ NEUTRALITU Kolektív 
 • BRATISLAVA A ŽILINA VYTVORIA NÍZKOEMISNÉ ZÓNY VO VYBRANÝCH LOKALITÁCH Kolektív 
 • KOŠICE SA CHCÚ UCHÁDZAŤ O TITUL EURÓPSKE HLAVNÉ ZELENÉ MESTO 2023 Kolektív 
 • ŠPECIALIZOVANÉ FIRMY DOBRE ZARÁBAJÚ NA LYKOŽRÚTOVEJ KALAMITE V ČECHÁCH Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.