ODPADY 2/2018ODPADY 4/2018
Späť na: ODBORNÝ ČASOPIS ODPADY
Tlačiť

ODPADY 3/2018

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2018/3
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2018
Formát/ISNN: A4/1335-7808-22

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRISPEJE GREEN GROUP K RECYKLÁCII PLASTOV NA SLOVENSKU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • PO ROZŠÍRENÍ BUDE SKLÁDKA ODPADU KÚDELNÍK PATRIŤ K NAJVÄČŠÍM NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • V KOŠECI KOMPOSTUJÚ PRI BYTOVKÁCH AJ ŠKOLE Marek Kurinec 
 • ZBER NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV A ZÁCHYT RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV V MINULOM ROKU, Kolektív 
 • MOŽNOSTI EFEKTÍVNEHO ZUŽITKOVANIA ODPADOVEJ MELASY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Miroslava Kačániová, PhD.

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV, VPLYVOV A RIZÍK, Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • ZELENŠIE SLOVENSKO: STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030 
 • PRIJATÁ NOVELA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA UMOŽNÍ URÝCHLENE SANOVAŤ VRAKUŇSKÚ SKLÁDKU, Kolektív 
 • ŠAFÁRENIE Z DREVOM BY MALA ZATRHNÚŤ SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA, Kolektív 
 • EÚ CHCE Z VÝNOSOV V RÁMCI AUKCIÍ PRIDELENÝCH EMISNÝCH KVÓT OXIDU UHLIČITÉHO VYKRYŤ VÝPADOK PRÍJMOV PO BREXITE, Kolektív 
 • NOVÁ AGENTÚRA PRE ZBER A RECYKLÁCIU ODPADU NEMÁ BYŤ REINKARNÁCIOU RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív 
 • ENVIROREZORT BUDE SANOVAŤ ĎALŠÍCH DESAŤ ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, Kolektív 
 • NOVÁ KAUZA: ÚNIK ODPADOVÝCH VÔD Z KOŽIARSKEHO ZÁVODU DO VÁHU, Kolektív 
 • Z BIOPLYNOVEJ STANICE PRI OBCI ZEMPLÍNSKA TEPLICA UNIKLA BIOMASA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ORIGINÁLNE FILMOVÉ TURNÉ „BEZ ODPADU!“ PhDr. Angela Sviteková 
 • ENVIROMENTÁLNE SÚŤAŽE, PROJEKTY A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • OCENILI NAJÚSPEŠNEJŠIE FIRMY V ENVIROSÚŤAŽI ZELENÝ MERKÚR, Kolektív 
 • PODPORA OZE V RÁMCI PROJEKTU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ V ROKU 2018, Ing. Štefan Kuča 
 • EÚ POUŽIJE „ZELENÚ ENERGIU“ PRI VÝROBE „ZELENÝCH BATÉRIÍ“, Kolektív 
 • GLOBÁLNY DOPYT PO ROPE BY MOHOL VYVRCHOLIŤ V ROKU 2035, Kolektív 
 • ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND PODPORÍ PROJEKTY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY,  Kolektív 
 • POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PROBLÉMY A MOŽNOSTI RIEŠENIA“, Ing. Eva Homzová 
 • OCHRANA DRAVCOV A ZIMNÉ PRIKRMOVANIE SPEVAVCOV, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.