Cart empty
 
×
 x 

Cart empty

EPOS

Komentovaný ZÁKONNÍK PRÁCE 
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien
poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných
Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Manufacturer:
Vydavateľstvo EPOS
Výsledok 1 - 16 z 16

dane a odvody, poistenie, účtovníctvo, precovnoprávne a sociálne vzťahy, bozp

Zákon o SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Sales price: 3,80 €

Zákon o SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Sales price: 3,80 €
Sales price without tax: 3,45 €
Discount:
Tax amount: 0,35 €
Price / KG:

Detail tovaru

zákon o ŠTÁTNEJ SLUŽBE
Sales price: 4,70 €

Nový zákon o ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Nový zákon o ŠTÁTNEJ SLUŽBE s...

Sales price: 4,70 €
Sales price without tax: 4,27 €
Discount:
Tax amount: 0,43 €
Price / KG:

Detail tovaru

Daňový poriadok
Sales price: 2,95 €

Daňový poriadok

Sales price: 2,95 €
Sales price without tax: 2,68 €
Discount:
Tax amount: 0,27 €
Price / KG:

Detail tovaru

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty
Sales price: 2,95 €

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty

Sales price: 2,95 €
Sales price without tax: 2,68 €
Discount:
Tax amount: 0,27 €
Price / KG:

Detail tovaru

Zákon o dani z príjmov
Sales price: 3,95 €

Zákon o dani z príjmov

Sales price: 3,95 €
Sales price without tax: 3,59 €
Discount:
Tax amount: 0,36 €
Price / KG:

Detail tovaru

Zákoník práce
Sales price: 2,90 €

Zákoník práce

NOVELIZOVANÝ ZÁKONNÍK PRÁCE s...

Sales price: 2,90 €
Sales price without tax: 2,64 €
Discount:
Tax amount: 0,26 €
Price / KG:

Detail tovaru

Zákon o účtovníctve
Sales price: 2,20 €

Zákon o účtovníctve

Novelizovaný zákon o účtovníctve s...

Sales price: 2,20 €
Sales price without tax: 2,00 €
Discount:
Tax amount: 0,20 €
Price / KG:

Detail tovaru

Novelizovan___z__51e0060456b5f.jpg
Sales price: 1,80 €

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a...

Sales price: 1,80 €
Sales price without tax: 1,64 €
Discount:
Tax amount: 0,16 €
Price / KG:

Detail tovaru

Da___z_motorov___54b3c7557343e.jpg
Sales price: 1,10 €

Daň z motorových vozidiel

Nový ZÁKON O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL...

Sales price: 1,10 €
Sales price without tax: 1,00 €
Discount:
Tax amount: 0,10 €
Price / KG:

Detail tovaru

Z__kon_o_kolekt__52d4e55bf09bb.jpg
Sales price: 1,10 €

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Novelizovaný zákon o kolektívnom...

Sales price: 1,10 €
Sales price without tax: 1,00 €
Discount:
Tax amount: 0,10 €
Price / KG:

Detail tovaru

Nov___vyhl____ka_51e003c514c6c.jpg
Sales price: 1,50 €

Vyhláška o BOZP pri stavebných prácach

Nová vyhláška o bezpečnosti a ochrane...

Sales price: 1,50 €
Sales price without tax: 1,36 €
Discount:
Tax amount: 0,14 €
Price / KG:

Detail tovaru

Novelizovany___Z_511903fa0e861.jpg
Sales price: 1,10 €

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verej. moci

Novelizovaný zákon o zodpovednosti za...

Sales price: 1,10 €
Sales price without tax: 1,00 €
Discount:
Tax amount: 0,10 €
Price / KG:

Detail tovaru

Novelizovany___Z_511902c85b42c.jpg
Sales price: 0,80 €

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej...

Sales price: 0,80 €
Sales price without tax: 0,73 €
Discount:
Tax amount: 0,07 €
Price / KG:

Detail tovaru

Novy___Z__KON_O__5118fcd5a4d8d.jpg
Sales price: 0,80 €

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Nový zákon o obmedzení platieb v...

Sales price: 0,80 €
Sales price without tax: 0,73 €
Discount:
Tax amount: 0,07 €
Price / KG:

Detail tovaru

Nov___Z__KON_O_P_507ba76d5b1b1.jpg
Sales price: 0,95 €

Zákon o preukázaní pôvodu majetku

Nový zákon o preukazovaní pôvodu...

Sales price: 0,95 €
Sales price without tax: 0,86 €
Discount:
Tax amount: 0,09 €
Price / KG:

Detail tovaru

Zákon o cestovných náhradách
Sales price: 1,30 €

Zákon o cestovných náhradách

Sales price: 1,30 €
Sales price without tax: 1,18 €
Discount:
Tax amount: 0,12 €
Price / KG:

Detail tovaru